Thứ tư, 19/12/2018, 14:38 GMT+7
Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam họp Hội nghị lần thứ mười bảy
Ngày 14/12/2018 tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ mười bảy, khóa XII, nhiệm kỳ 2014-2019.