Thứ hai, 24/04/2017, 12:12 GMT+7
Góp ý về Dự thảo: Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.
Ngày 12/4/2017, tại Trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam phối hợp với Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo: Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện (Dự thảo lần thứ 3).