1
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,020.0023,230.00
EUR26,987.3228,363.75
AUD16,650.2617,345.67