10:57 07/04/2015 GMT+7
Lịch sử của Hội Luật gia Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước và dân tộc Việt Nam
(Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam ngày 04 tháng 4 năm 2015)

 

Ảnh: Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy biên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 - 04/4/2015).

 

Thưa đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam

Thưa các các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí.

Hôm nay, trong không khí phấn khởi tự hào của cả dân tộc hướng tới Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phòng miền Nam thống nhất đất nước, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội (04/4/1955b – 04/4/2015). Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam và giới Luật gia trong cả nước những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam có nhiều cống hiến cho đất nước, cho dân tộc và  có những bước phát triển rất đáng tự hào.

Trong cuộc dấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, các thế hệ luật gia Việt Nam là thành tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã cùng toàn Đảng,toàn dân đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, không quản ngại hi sinh, lập nên những kì tích đáng tự hào. Ngay từ những ngày đầu thành lập Hội, các thế hệ luật gia thuộc thế hệ đầu tiên đã dấn thân, tạm biệt mái ấm gia đình và quê hương thân yêu để đi theo ngọn cờ đại nghĩa của Đảng và Bác Hồ kính yêu, tiến hành cuộc đầu tranh vệ quốc với muôn vàn khó khăn, thách thức nhưng trần đầy lạc quan, niềm tin vào tương lai, phát triển của đất nước, của dân tộc.

Trong những ngày đầu thành lập, chính quyền dân chủ nhân dân, hội luật gia đã góp phần tích cực xâu dựng hệ thống pháp luật về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm và mô hình nhà nước dân chủ Nhân dân ở nước ta; phục vụ đắc lực hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vag đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hoạt động của Hội đã góp phần làm cho Nhân dân thế giới hiểu rõ hơn chính nghĩa sáng ngời của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; đóng góp cho sự phát triển của pháp luật quốc tế, nhất là việc khẳng định các quyền dân tộc cơ bản, hòn đá tảng của công pháp quốc tế hiện đại. Gắn liền với quá trình phát triển của Hội Luật gia Việt Nam thời kỳ đó, chúng ta trân trọng ghi nhận tên tuổi của các luật gia tiêu biểu: Nguyễn Hữu Thọ, Phan Anh, Phạm Văn Bạch, Trần Công Tường v.v..

Thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Hội Luật gia Việt Nam đã hướng trọng tâm vào xây dựng và bảo vệ pháp luật, tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ pháp luật, tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hội đã huy động giới luật gia tích cực tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đã tích cực, chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức, các luật gia tiến bộ trong khu vực và trên thế giới, tạo môi trường pháp lý quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bước vào thế kỷ XXI, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới.Tuy nhiên tình hình cũng có những diễn biến phức tạp mới. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, là khu vực phát triển năng động nhưng còn có tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt, đặc biệt là tình hình Biển Đông. Là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp tập hợp những người đã và đang làm công tác pháp luật trong phạm vi toàn quốc, các cấp Hội và hội viên đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng nhà nước pháp quyền. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Luật gia Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả vê chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế của Hội trong khu vực và giới luật gia thế giới.

Trước tình hình chủ quyền biển, đảo bị xâm phạm, Hội đã chủ động ra tuyên bố, phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị quan trọng, hợp tác chặt chẽ với Hội Luật gia dân chủ quốc tế và nhiều tổ chức, cá nhân Luật gia trong và ngoài nước tổ chức các sự kiện pháp lý để góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Hội cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN nhiệm kỳ 2009 - 2012, có vai trò tích cực trong việc xây dựng cơ sở pháp lý, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam và tham gia có trách nhiệm vào nhiều hoạt động pháp luật, hoạt động xã hội và hoạt động nhân đạo khác.

Trân trọng những thành tích, kết quả qua 60 năm xây dựng vâ trưởng thành, Hội Luật gia Việt Nam được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập Hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các thế hệ hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong 60 năm qua.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam cho thấy: Lịch sử của Hội Luật gia Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước và dân tộc Việt Nam. Hội Luật gia Việt Nam đã luôn lấy đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cơ sở cho tổ chức và hoạt động của mình. Trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc đã trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của Hội và của các thế hệ hội viên luật gia.

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển, các cấp Hội và toàn thể hội viên của Hội cần tiếp tục phấn đấu xây dựng Hội Luật gia Việt Nam vững mạnh toàn diện, trong đó cần thực hiện tốt một số công việc sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt trong toàn cấp hội Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Kết luận số 19/KL-TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 08/2013/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Đây là những văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước rất quan trọng đối với công tác của Hội, vừa thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo toàn thể hội viên nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm công tác pháp luật. Hội viên Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức của những người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và bảo vệ pháp luật phải là những công dân gương mẫu, tiêu biểu trong việc chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có dũng khí trong đấu tranh bảo vệ công lý và lẽ phải; đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý tiến bộ, phù hợp với đặc điểm của nước ta và yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai là, chủ động, sáng tạo và đa dạng hóa các hoạt động của Hội để tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Hội Luật gia Việt Nam đã đề ra. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng đội ngũ Luật gia, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ và tài năng của hội viên, tập hợp những Luật gia có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngũ của mình, đồng thời chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và thu hút các Luật gia trẻ tham gia các hoạt động của Hội.

Ba là, Cùng với việc tiếp tục chủ trì và tham gia soạn thảo các dự án Luật, góp ý các dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật, Hội cần tăng cường tham gia công tác giám sát và phản biện về chính sách, pháp luật; làm nòng cốt trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo; tham gia tích cực công tác hòa giải ở cơ sở, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, ... Tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác lập pháp. Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng hợp tác với những luật gia tiến bộ ở các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế nhất là trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, góp phần bảo vệ công lý, hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Bốn là, Đảng đoàn Trung ương Hội Luật gia cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng các tổ chức Đảng trong các đơn vị trực thuộc của Hội Luật gia Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia ở các tỉnh, thành phố thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Đồng thời với trách nhiệm là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cần có kế hoạch tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng và Chính quyền các cấp.

Thưa các đồng chí,

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tự hào về lịch sử 60 năm xây dựng, phát triển và truyền thống tốt đẹp của Hội, với phương châm “chủ động – sáng tạo – hoạt động hiệu quả - phát triển bền vững”, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ Luật gia Việt Nam giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xin chúc các đồng chí sức khỏe, đoàn kết và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD