Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,643.1128,001.94
AUD16,193.2816,869.58