Thứ bảy, 20/07/2019, 10:51 GMT+7
Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng: tập trung triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 và chuẩn bị Đại hội Hội Luật gia thành phố lần thứ VII
Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và chuẩn bị Đại hội Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Luật gia Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia thành phố chủ trì Hội nghị.