Thứ bảy, 01/10/2022, 12:49 GMT+7
Hội thảo góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với chủ đề: “Những định hướng chính sách lớn về đảm bảo quyền của người sử dụng đất”
Nhằm tạo một diễn đàn mở để các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp ý kiến, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trên thực tiễn để phát huy hơn nữa nguồn lực đất đai và giải quyết các mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật đất đai và các Luật có liên quan… Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội, và Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Tạp chí Pháp luật và phát triển phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với chủ đề "Những định hướng chính sách lớn về đảm bảo quyền của người sử dụng đất".