Thứ năm, 14/12/2017, 23:58 GMT+7
Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Luật các nước châu Á - Thái Bình Dương (COLAP)
Trong ngày 02/12/2017, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Luật các nước châu Á - Thái Bình Dương (COLAP) tại thành phố Hồ Chí Minh.