Chủ nhật, 21/10/2018, 21:59 GMT+7
Tổng kết 05 năm thực hiện Hai chương trình phối hợp về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở
Sáng ngày 11/10/2018, tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan tham gia Chương trình phối hợp về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện.