Thứ bảy, 27/05/2017, 03:30 GMT+7
Khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 14
Sáng ngày 22/5/2017 tại Hà Nội, khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 14. Trước giờ khai mạc, Quốc hội đã họp phiên trù bị, thông qua chương trình làm việc và nghe thông báo về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự vì lý do sức khỏe.