Thứ hai, 30/11/2015, 09:34 GMT+7
Hội Luật gia cụm các tỉnh miền núi phía Bắc: Tổng kết công tác thi đua năm 2015
Ngày 25 tháng 11 năm 2015 tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016.