Thứ sáu, 16/04/2021, 09:56 GMT+7
Hội Luật gia huyện Nghi Lộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và trợ giúp pháp lý năm 2021
Sáng ngày 08/4/2021, tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, được sự hỗ trợ của Hội Luật gia tỉnh Nghệ An, Hội Luật gia huyện Nghi Lộc tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Hội trường xã.