Thứ bảy, 20/01/2018, 23:34 GMT+7
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương triển khai công tác năm 2018
Sáng 08/1/2018 tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.