Thứ bảy, 19/01/2019, 21:06 GMT+7
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 05 năm thực hiện đề án theo quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 16/01/2019 tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Hội Luật gia tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh (09/02/1999 – 09/02/2019). Tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý và triển khai công tác hội năm 2019.