14:39 19/06/2024 GMT+7
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và thực hiện dân chủ ở sơ sở tại xã Hoằng Thắng (huyện Hoằng Hóa)
Ngày 18/6/2024, tại Hội trường công sở xã Hoằng Thắng (huyện Hoằng Hóa), Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa và Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thắng tổ chức Hội nghị tuyên tryền, phổ biến pháp luật về đất đai và thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, nhân dân xã Hoằng Thắng. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự có lãnh đạo Hội Luật gia huyện Hoằng Hóa và xã Hoằng Thắng.

 

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, 70 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn xã Hoằng Thắng đã được nghe Luật gia Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu những nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, trong đó tập trung vào Chương II: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đó là các quy định về những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai, các hình thức công khai; những nội dung Nhân dân bàn và quyết đính, hình thức Nhân dân bàn và quyết định; trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư; trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bàn, quyết định các nội dung, công việc ở cơ sở; những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; các hình thức Nhân dân tham gia ý kiến; trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến; những nội dung, hình thức Nhân dân kiểm tra, giám sát.

 

Luật gia Nguyễn Khắc Thịnh phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024

 

Luật gia Lê Đình Ty phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở


Các đại biểu dự Hội nghị cũng được nghe Luật gia Nguyễn Khắc Thịnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 so với Luật Đất đai năm 2013, như: Bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới; đất không có giấy tờ trước ngày 01/7/2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn liền với đất; đất cấp sai thẩm quyền sau năm 2014 sẽ được cấp Giấy chứng nhận với những điều kiện nhất định; quy định chi tiết 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất; chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư; bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất; đang thuê đất trả tiền một lần có thể chuyển sang trả hằng năm; cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở thương mại; bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất; tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất./.

 

HÀ SĨ THẮNG

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD