08:58 08/08/2023 GMT+7
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ VẤN/CHUYÊN GIA

 

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử đối với phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội”, Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng - viết tắt là LAC (đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) cần tuyển chọn tư vấn/chuyên gia để thực hiện các công việc/hoạt động sau:

1. Báo cáo viên tại các hội nghị tập huấn về an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử đối với phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ.

2. Đi tư vấn pháp luật lưu động tại các xã vùng dự án của huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

I. Thông tin chung

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử đối với phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội” là một trong 17 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ tư. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 8/2023 đến tháng 5/2024 tại 20 xã của huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ TP. Hà Nội với mục tiêu chính giúp phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em; đặc biệt được  tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

II. Nhiệm vụ của tư vấn/chuyên gia cho công việc/hoạt động cần tuyển

1. Làm báo cáo viên tại các hội nghị tập huấn về nội dung cơ bản của luật an toàn thông tin mạng và luật giao dịch điện tử cho các cộng tác viên, các chi hội trưởng/phó/hội viên hội phụ nữ/đoàn thanh niên.

Mục tiêu của hoạt động này là truyền đạt cho học viên các kiến thức về (i) quyền, nghĩa vụ các nội dung chính của luật an toàn thông tin mạng và luật giao dịch điện tử, các quy định  trình tự, thủ tục  giải quyết các tranh chấp theo quy định của hai luật trên và các văn bản có liên quan.

Sau tập huấn học viên sẽ có kiến thức cơ bản và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn cuộc sống về luật an toàn thông tin mạng và luât giao dịch điện tử  các phương án giải quyết tranh chấp nếu xảy ra trên thực tế. Họ có thể tiếp tục tuyên truyền, tư vấn hoặc tháo gỡ những khó khăn bước đầu cho hội viên của mình hoặc người dân địa phương liên quan đến hai luât trên cũng như hướng dẫn hội viên/cộng đồng đến các cơ quan/tổ chức hỗ trợ khi cần thiết.  

Nhiệm vụ chung của tư vấn/chuyên gia:

- Chuẩn bị đề cương bài giảng liên quan đến các chủ đề mà mục tiêu của hoạt động đã nêu; các tình huống thực tế liên quan.( Đề cương này phục vụ việc giảng dạy và làm tài liệu cho học viên)

- Trực tiếp giảng dạy tại các hội nghị tập huấn; phương pháp truyền đạt  theo phương pháp cùng tham gia, dành ít nhất 50% thời gian để thảo luận, chia sẻ với học viên. Những quan điểm và ý kiến được đưa ra thảo luận đều mang tính chất gợi mở, các nhóm đối tượng hưởng lợi của dự án được khuyến khích đưa ra ý kiến độc lập và được tôn trọng.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: tháng 9, tháng 10/2023; tổ chức khoảng 12 đến 13 hội nghi (tổng số 25 hội nghị) tại hai huyện: Ba Vì và Phúc Thọ - Thành Phố Hà Nội, mỗi hội nghị hai ngày, 30 học viên/ mỗi hội nghị . Sau mỗi đợt tập huấn cần nộp báo cáo tập huấn.

Yêu cầu tư vấn/chuyên gia: Để thực hiện nhiệm vụ này, LAC sẽ hợp tác với một  hoặc nhóm chuyên gia/tư vấn có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật và cộng đồng. Chuyên gia/tư vấn có bằng đại học Luật và ít nhất 10 năm kinh nghiệm, am hiểu Pháp luật về an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử và các văn bản liên quan, có kinh nghiệm thực tiễn để tập huấn cũng như thiết kế chương trình tập huấn, hiểu biết các chính sách, pháp luật  và các văn bản liên quan đến ghai luật trên

2. Đi tư vấn pháp luật lưu động tại các xã của huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Mục tiêu của hoạt động này là trực tiếp đi tư vấn, hỗ trợ pháp lý, truyền  thông  phổ biến pháp luật về an toàn thông tin mạng, luật giao dịch điện tử và các văn bản có liên quan tại các thôn/xóm/xã/các chi hội phụ nữ/đoàn thanh niên, trường học.

Nhiệm vụ chung của tư vấn/chuyên gia:

- Chuẩn bị  nội dung  tư vấn/tuyên truyền/hỗ trợ pháp lý liên quan đến  hai luật trên và các văn bản có liên quan.

- Trực tiếp đi tư vấn, tuyên truyền pháp luật lưu động tại thôn/xóm/xã/các chi hội phụ nữ/đoàn thanh niên; giải đáp các thắc mắc của người dân liên quan đến …. 

- Phương pháp tư vấn, tuyên truyền: người được hưởng lợi của dự án đưa ra các yêu cầu/ tình huống/vụ việc cụ thể bằng cách hỏi trực tiếp/ phiếu yêu cầu/hỏi kín. Các tư vấn sẽ đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, phân tích những thuận lợi/ khó khăn và đưa ra các phương án giải quyết cho từng yêu cầu cụ thể.  

- Viết báo cáo cuối mỗi đợt tư vấn, một số các vụ tư vấn điển hình sẽ được lưu ý.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: kéo dài từ khoảng tháng 10/2023 đến tháng 4/2024 mỗi tháng tổ chức khoảng mười đến mười lăm ngày liên tục.

Yêu cầu tư vấn/chuyên gia:

Để thực hiện nhiệm vụ này, LAC sẽ hợp tác từ ba đến năm tư vấn/chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý. Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn; am hiểu về hai luật trên và các văn bản liên quan, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm cụ thể như sau:

- Là Luật sư theo quy định tại Luật Luật sư.

- Là tư vấn viên, cộng tác viên theo quy định tại Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 về tư vấn pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2012/ND-CP ngày 02/02/2012.

-Là chuyên gia cao cấp, có kinh nghiệm quản lý nhà nước,

- Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng và giới.

- Đã từng làm việc tại các dự án tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, các dự án về cộng đồng và giới là một lợi thế.

III. Về chi trả thù lao và địa điểm làm việc cho cả hai công việc/hoạt động tuyển dụng

1. Mức thù lao tư vấn được trả theo quy định của dự án.

2. Địa điểm làm việc: Tại văn phòng LAC và tại các xã của huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

IV. Hồ sơ ứng tuyển  

Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển (có thể ứng tuyển cả hai vị trí, gửi Sơ yếu lý lịch và đề xuất kế hoạch cụ thể (bao gồm cả nội dung, phương pháp) cho từng vị trí theo địa chỉ:

Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội.

ĐT: 0243.9427071 . Email: lacvla23@gmail.com .Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 08/8/2023 đến trước 17h ngày 22/8/2023./.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD