Thứ sáu, 23/07/2021, 21:36 GMT+7
Tuyển dụng tư vấn/chuyên gia

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về quyền ký kết hợp đồng lao động cho phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em gái đến tuổi lao động tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội”, Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng - viết tắt là LAC (đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) cần tuyển chọn tư vấn/chuyên gia để thực hiện các công việc/hoạt động sau:

1. Báo cáo viên tại các hội nghị tập huấn về quyền ký kết hợp đồng lao động cho các cộng tác viên, các chi hội trưởng/phó/hội viên hội phụ nữ/đoàn thanh niên của các xã vùng dự án huyện Ba Vì.

2. Đi tư vấn pháp luật lưu động tại các xã vùng dự án của huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

I. Thông tin chung

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về quyền ký kết hợp đồng lao động cho phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em gái đến tuổi lao động tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội” là một trong 19 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ hai với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam trong (i) lĩnh vực lao động, việc làm và (ii) thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục”.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021 tại 20 xã của huyện Ba Vì, TP. Hà Nội với mục tiêu chính giúp phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em gái đến tuổi lao động tiếp cận pháp luật hiệu quả, đặc biệt được  tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý các vấn đề liên quan đến quyền ký kết hợp đồng lao động, các tranh chấp/mâu thuẫn/xung đột trong quá trình thực thi hợp đồng lao động cũng như các vấn đề khác liên quan đến Luật Lao động.

II. Nhiệm vụ của tư vấn/chuyên gia cho công việc/hoạt động cần tuyển

1. Làm báo cáo viên tại các hội nghị tập huấn về quyền ký kết hợp đồng lao động cho các cộng tác viên, các chi hội trưởng/phó/hội viên hội phụ nữ/đoàn thanh niên.

Mục tiêu của hoạt động này là truyền đạt cho học viên các kiến thức về (i) quyền ký kết hợp đồng lao động (ii) các nội dung chính của hợp đồng lao động (iii) các quy định đối với lao động chưa thành niên, phụ nữ (iv) trình tự, thủ tục  giải quyết các tranh chấp lao động, các cơ quan hỗ trợ người lao động… theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản có liên quan.

Sau tập huấn học viên sẽ có kiến thức cơ bản về quyền ký kết hợp đồng lao động, các bước ký kết và nội dung chính cần có của hợp đồng lao động, các phương án giải quyết tranh chấp lao động nếu xảy ra trên thực tế. Họ có thể tiếp tục tuyên truyền, tư vấn hoặc tháo gỡ những khó khăn bước đầu cho hội viên của mình hoặc người dân địa phương liên quan đến hợp đồng lao động cũng như hướng dẫn hội viên/cộng đồng đến các cơ quan/tổ chức hỗ trợ khi cần thiết.  

Nhiệm vụ chung của tư vấn/chuyên gia:

- Chuẩn bị đề cương bài giảng liên quan đến các chủ đề mà mục tiêu của hoạt động đã nêu; các tình huống thực tế liên quan.

- Trực tiếp giảng dạy tại các hội nghị tập huấn; phương pháp truyền đạt  theo phương pháp cùng tham gia, dành ít nhất 50% thời gian để thảo luận, chia sẻ với học viên. Những quan điểm và ý kiến được đưa ra thảo luận đều mang tính chất gợi mở, các nhóm đối tượng hưởng lợi của dự án được khuyến khích đưa ra ý kiến độc lập và được tôn trọng.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: tháng 12/2020; tháng 01,02/2021; mỗi tháng tổ chức khoảng 8 hội nghị, mỗi hội nghị hai ngày, tổng số ngày công không quá 50 ngày. Sau mỗi đợt tập huấn cần nộp báo cáo tập huấn.

Yêu cầu tư vấn/chuyên gia: Để thực hiện nhiệm vụ này, LAC sẽ hợp tác với một  hoặc nhóm chuyên gia/tư vấn có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật và cộng đồng. Chuyên gia/tư vấn có bằng đại học Luật và ít nhất 10 năm kinh nghiệm, am hiểu Luật lao động và các văn bản liên quan, có kinh nghiệm tập huấn cũng như thiết kế chương trình tập huấn, hiểu biết các chính sách, pháp luật liên quan tới chủ đề Luật Lao động và các văn bản liên quan.

2. Đi tư vấn pháp luật lưu động tại các xã của huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Mục tiêu của hoạt động này là trực tiếp đi tư vấn, hỗ trợ pháp lý, truyền  thông  phổ biến pháp luật về lao động và các văn bản có liên quan tại các thôn/xóm/xã/các chi hội phụ nữ/đoàn thanh niên.

Nhiệm vụ chung của tư vấn/chuyên gia:

- Chuẩn bị  nội dung  tư vấn/tuyên truyền/hỗ trợ pháp lý liên quan đến Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản có liên quan.

- Trực tiếp đi tư vấn, tuyên truyền pháp luật lưu động tại thôn/xóm/xã/các chi hội phụ nữ/đoàn thanh niên; giải đáp các thắc mắc của người dân liên quan đến lĩnh vực pháp luật lao động. 

- Phương pháp tư vấn, tuyên truyền: người được hưởng lợi của dự án đưa ra các yêu cầu/ tình huống/vụ việc cụ thể bằng cách hỏi trực tiếp/ phiếu yêu cầu/hỏi kín. Các tư vấn sẽ đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, phân tích những thuận lợi/ khó khăn và đưa ra các phương án giải quyết cho từng yêu cầu cụ thể.  

- Viết báo cáo cuối mỗi đợt tư vấn, một số các vụ tư vấn điển hình sẽ được lưu ý.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: kéo dài từ khoảng tháng 01/2021 đến tháng 8/2021 mỗi tháng tổ chức khoảng mười đến mười lăm ngày liên tục.

Yêu cầu tư vấn/chuyên gia:

Để thực hiện nhiệm vụ này, LAC sẽ hợp tác từ ba đến năm tư vấn/chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý. Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn; am hiểu Luật lao động và các văn bản liên quan, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm cụ thể như sau:

- Là Luật sư theo quy định tại Luật Luật sư.

- Là tư vấn viên, cộng tác viên theo quy định tại Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 về tư vấn pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2012/ND-CP ngày 02/02/2012.

- Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng và giới.

- Đã từng làm việc tại các dự án tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, các dự án về cộng đồng và giới là một lợi thế.

III. Về chi trả thù lao và địa điểm làm việc cho cả hai công việc/hoạt động tuyển dụng

1. Mức thù lao tư vấn được trả theo quy định của dự án.

2. Địa điểm làm việc: Tại văn phòng LAC và tại các xã của huyện Ba Vì

IV. Hồ sơ ứng tuyển  

Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển (có thể ứng tuyển cả hai vị trí, gửi Sơ yếu lý lịch và đề xuất kế hoạch cụ thể (bao gồm cả nội dung, phương pháp) cho từng vị trí theo địa chỉ:

Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng

Địa chỉ: Số 4, phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội.

ĐT: 0243.9427071     

Email: lacvietnam@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/12/2020 đến trước 17h ngày 16/12/2020./.   

  • Đại hội Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ngày 17/7/2021, tại Hội trường Thị ủy Nghi Sơn, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.
  • Phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Ngày 09/7/2021, tại Hội trường Công sở phường Đông Hương (thành phố Thanh Hóa), trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hương tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai. Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa và phường Đông Hương.
  • Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tích cực tham gia công tác bầu cử Xác định công tác Bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng đầu năm nay, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo toàn Hội tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều hoạt động cụ thể như tuyên truyền về hoạt động Bầu cử, tham gia các hội nghị hiệp thương, công tác giám sát và chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở vận động các Luật gia tích cực tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời, quán triệt đến Hội viên tham gia đầy đủ và vận động mọi người tích cực tham gia Ngày hội Bầu cử.
  • Hội Luật gia tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, Hội Luật gia tỉnh đã mở Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 30/KH-HLG ngày 07/9/2017 của Hội Luật gia tỉnh đến các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội, Ban Chấp hành tỉnh Hội, lãnh đạo các huyện, thành Hội, chi hội trực thuộc và các Chi hội cơ sở trong toàn tỉnh.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,880.0023,110.00
EUR26,402.7727,776.62
AUD16,554.4417,245.93