Chủ nhật, 24/03/2019, 00:07 GMT+7
Từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội quý I và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong Quý II năm 2018; xem xét thông qua dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Minh Tâm, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị


Hội nghị nhận định,trong Quý I, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội từ Trung ương đến địa phương đề ra nhiều giải pháp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội,từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội và của các địa phương,  trong Quý I, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội và các cấp Hội địa phương đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống tổ chức Hội. Trung ương Hội và các cấp hội đã chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên. Nhờ vậy, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được triển khai kịp thời, bảo đảm tiến độ đề ra, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh ngay từ đầu năm; hình thức, phương pháp trợ giúp khá đa dạng, chất lượng được nâng lên một bước. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp hội quan tâm với nhiều hình thức phong phú. Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên ngày càng đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường và mở rộng, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước ta. Các mặt công tác khác cũng được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực.

 

Đồng chí Lê Minh Tâm báo cáo tại Hội nghị


Đáng chú ý là trong quý I, Hội Luật ga Việt Nam đã vinh dự được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội. Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá coa những cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà các cấp Hội Luật gia đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các cấp Hội cần triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới. Buổi làm việc của Chủ tịch nước với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động của Hội, chỉ ra những định hướng, giải pháp  để Hội tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, tiếp tục phấn đấu nâng cao vị trí, vai trò của Hội trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước.

 

Tuy nhiên, Hội nghị cũng nhận thấy, trong quý I, công tác Hội vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục kịp thời. Quý I/2018 là thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, do đó các hoạt động của Hội đều bị ảnh hưởng, một số mặt công tác Hội triển khai chậm như:Việc xây dựng và ban hành một số chương trình, kế hoạch công tác còn chậm, phương pháp tổ chức, triển khai các hoạt động Hội ở một số cấp Hội còn lúng túng, chưa phối hợp tốt với cácngành, các cấp, nhất là ngành Tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý…; Không ít tỉnh, thành hội và các chi hội trực thuộc Trung ương Hội gửi Báo cáo công tác chưa kịp thời. Công tác phát triển tổ chức hội và hội viên còn chưa đồng đều. Một số Chi hội chưa thực hiện tốt công tác phát triển hội viên mới, trong khi đó nguồn phát triển hội viên tương đối phong phú. Nề nếp, chế độ sinh hoạt hội có nơi còn chưa được duy trì thường xuyên dẫn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao.Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên chưa được quan tâm thường xuyên nên hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Việc đăng ký thi đua của một số đơn vị, Chi hội Luật giatrực thuộc Trung ương Hội còn chậm.

 

Những hạn chế nêu trên một phần do nguyên nhân khách quan là nghỉ tết dài ngày nên có ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai công tác Hội. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Do vậy, Hội nghị yêu cầu trong Quý II, các cấp hội cần khẩn trương đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên. Theo đó, các cấp hội cần chủ động tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật hàng năm theo chương trình của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và của Trung ương Hội đã đề ra, tập trung vào một số văn bản Luật quan trọng của Quốc hội như: Luật cạnh tranh (sửa đổi), Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật an ninh mạng.Tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả vào các ban soạn thảo, tổ biên tập dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành theo sự phân công của lãnh đạo Hội.

 

Về Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội cần kịp thời tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản có liên quan, nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, kịp thời có các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.

 

Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp Hội và đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 nói chung và Quý II nói riêng. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Kế hoạch “Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018”.

 

Trong công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, Hội nghị nhấn mạnh, tích cực triển khai kế hoạch xây dựng Đề án “xây dựng Bộ chỉ số tư pháp” trình Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội, trong phạm vi chức năng của mình chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở Trung ương, bộ, ngành và địa phương, trong đó chú trọng phát hiện và đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục; tham gia tích cực và có hiệu quả vào các đoàn giám sát liên ngành ở địa phương, đơn vị.

 

Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Hội nghị nhất trí tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hiệp hội Luật các nước Asean (ALA) và Hiệp hội Luật gia Châu Á Thái Bình Dương (COLAP).

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại  biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và nhất trí thông qua dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Vũ Hoàng Long 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 


Đồng chí Lê Anh Tuyến, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ báo cáo tại Hội nghị.

 


Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu tại Hội nghị.

 


Đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu tại Hội nghị.

 


Đồng chí Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu tại Hội nghị.

 


Đồng chí Tạ Tấn, Phó vụ trưởng, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315023250
EUR26023.8826754.21
AUD16272.8116549.83