10:51 18/01/2023 GMT+7
Trung tâm Tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên “Chia sẻ yêu thương”
Các cán bộ, đảng viên của Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các thành viên câu lạc bộ Nhân ái Tâm Thanh với tinh thần lá lành đùm lá rách chia sẻ yêu thương.

 

Đồng chí Trần Đức Long đại diện nhận quà của Trung tâm


Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-ĐU ngày 15/11/2022 của Đảng ủy cơ quan trung ương Hội luật gia Việt Nam Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 32/KH-ĐU ngày 16/8/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Đảng ủy cơ quan TW Hội luật gia Việt Nam đã thống nhất chọn xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu để hỗ trợ. Các cán bộ, đảng viên của Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các thành viên câu lạc bộ Nhân ái Tâm Thanh với tinh thần lá lành đùm lá rách chia sẻ yêu thương đã tham gia ủng hộ bà con xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ 30 chăn bông trị giá 8.400.000đ và quần áo, trang thiết bị học tập. Trung tâm đã cử luật sư tham gia cùng đoàn để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con trên địa bàn xã. Ngày 05/01/2023, đồng chí Trần Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam và đồng chí Đàm Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội đã đại diện nhận số quà của Trung tâm và trao tặng bà con xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

 

Hình ảnh quà trao tặng bà con xã Tả Ngảo

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD