Thứ tư, 22/05/2019, 21:34 GMT+7
Tổng kết Cụm thi đua Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung
Ngày 25/11/2016, tại Bắc Giang, Cụm thi đua Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2016.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lại Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; các đồng chí trong Ban lãnh đạo cụm thi đua cùng với các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội dồng thi đua khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam và Lãnh đạo 14/15 Hội Luật gia các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 2.

 

Phát biểu chào mừng Hội nghị đồng chí Lại Thanh Sơn bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Lãnh đạo các Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã đến dự Hội nghị. Đồng chí đánh giá cao những hoạt động mà Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang cũng như thành tích Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua đã đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và ổn định chính trị của địa phương, qua đó giúp cho Lãnh đạo tỉnh, thành uỷ, UBND các tỉnh, thành phố trong công tác xây dựng chính sách pháp luật ở địa phương và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang


Theo báo cáo tổng hợp của Cụm năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua của Cụm đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Cụm trưởng, Phó cụm trưởng và các đơn vị thành viên của cụm đã quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và thực hiện nghiêm túc Quy chế thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, chủ động phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (4/4/1955- 4/4/2016); chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hội Luật gia các tỉnh, thành phố tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 …

Kết quả đạt được của Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong cụm trên các mặt công tác như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 393.000 lượt người; tư vấn pháp luật và  trợ gúp pháp lý được 11.897 vụ việc, hoà giải thành 6.091 vụ việc; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, pháp lệnh của Quốc hội, UBTV Quốc hội, các văn Bản QPPL ở địa phương; tham gia xây dựng chính quyền, tham gia hòa giải ở cơ sở …. Những kết quả Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong Cụm đã đạt được trong năm 2016 đã góp phần đáng kể trong việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội Đồng thi đua khen thưởng các đơn vị được quan tâm kiện toàn, vai trò trách nhiệm được nâng cao; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các tỉnh, thành Hội cũng được nâng lên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Phương hướng đặt ra cho năm 2017, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong Cụm tiếp tục quán triệt Chỉ thị số số 34- CT/TW  ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, hội viên các tỉnh, thành Hội trong cụm thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước. Bám sát vào Chương trình thi đua do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của Tỉnh phát động. Trên cơ sở đó Cụm thi đua và các thành viên trong cụm xây dựng các chương trình thi đua cụ thể thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội theo Điều lệ hội. Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đánh giá tổng kết phong trào thi đua, lựa chọn biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân luật gia có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng phát hiện những nhân tố mới, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phong trào thi đua yêu nước.

 

Đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Thành Bắc biểu dương thành tích mà Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt được trong năm 2016 và đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, đến năm 2017, các đơn vị trong cụm cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời tham gia các hoạt động chính trị và chuyên môn ở địa phương. Công tác thi đua, khen thưởng cần phát huy hơn nữa vai trò của bộ phận thường trực thi đua, khen thưởng của Cụm để có những đánh giá toàn diện, bám sát những nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị qua đó để phát huy những thành tích đã đạt được và phát hiện ra những nguyên nhân của những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Từ đó làm cơ sở để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho năm sau. Đối với những ý kiến kiến nghị tại Hội nghị, Trung ương Hội sẽ tiếp thu và có ý kiến với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là về vị trí, vai trò của Hội. Về những hoạt động sắp tới của Hội, đồng chí đề nghị Hội Luật gia các tỉnh, thành phố tích cực tham gia đầy đủ và chuẩn bị các ý kiến đóng góp tại các Hội nghị mà Trung ương Hội triển khai.

 

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2017


Hội nghị đã tiến hành bình xét và vinh danh hai đơn vị để xét tặng cờ thi đua năm 2016 của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đây cũng là năm đầu tiên hình thức bầu xét thi đua bằng hình thức bỏ phiếu kín được thực hiện ở các Cụm thi đua. Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa được bầu là đơn vị xuất sắc trong Cụm để đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Hội bình xét nhận cờ thi đua cảu Trung ương Hội.

Hội nghị cũng đã suy tôn và bầu hai đồng chí làm Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung năm 2017 đó là Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình – Cụm trưởng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh – Cụm phó.

Đàm Thanh Tuấn


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2333023450
EUR25912.0726717.43
AUD15844.8816211.48