• Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 56-CT/TW 13:49, 09/06/2021
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành kế hoạch và gửi đến các tỉnh, thành ủy trong cả nước và các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể nơi có tổ chức Hội Luật gia.
  • Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 56-CT/TW 15:53, 29/04/2021
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 312-CV/VPTW ngày 22/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng), Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (Kế hoạch số 12-KH/ĐĐ ngày 09/4/2021).
1
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,295.0023,665.00
EUR24,439.1225,807.54
AUD14,836.0815,468.67