11:40 05/08/2022 GMT+7
Tổ chức thành công Đại hội điểm, Chi bộ Tạp chí Pháp lý quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và phát triển
(Phaply.net) - Chiều ngày 4/8, tại trụ sở Đảng bộ CQTW Hội Luật gia VN, Chi bộ Tạp chí Pháp Lý (TCPL) đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025. Đặc biệt kì Đại hội này, Chi bộ TCPL được Đảng ủy CQTW Hội Luật gia VN chọn là Chi bộ Đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đức Long, UV Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện BCH Đảng ủy và đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ CQTW Hội Luật gia VN.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Trong không khí cả nước hướng tới kỉ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám lịch sử (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022), được sự cho phép của Đảng ủy CQTW HLGVN, Chi bộ TCPL trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kì 2022 - 2025. 

Đại hội Chi bộ TCPL được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta ra sức thi đua tăng gia sản xuất , khắc phục khó khăn sau hơn 2 năm ròng rã chiến đấu với dịch bệnh covid - 19. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược, nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra cần phải giải quyết, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục đưa NQ ĐH XIII của Đảng vào cuộc sống , đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;  tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Đối với các Chi bộ trong đó có Chi bộ TCPL thuộc Đảng bộ CQTW HLGVN, đây là năm thứ ba toàn thể đảng viên tiếp tục tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà NQ lần thứ  IV của ĐH Đảng bộ CQTW Hội đã đề ra . Trong bối cảnh đó, mỗi đảng viên chi bộ TCPL cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, cống hiến và xây dựng đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng bộ CQTW HLGVN.

Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Trịnh Quang Chiến, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Pháp lý nhấn mạnh: nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, năng động, đa số các Đảng viên luôn tận tụy, khắc phục khó khăn, nêu gương phát huy vai trò lãnh đạo. Chi bộ đã lãnh đạo hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, của Hội Luật gia VN.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Chi bộ đã đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu lãnh đạo hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, HLGVN.

Chi bộ đã làm tốt công tác định hướng nội dung Tạp chí Pháp lý, góp phần vào công tác nghiên cứu, tuyên truyền và xây dựng pháp luật, phản biện chính sách pháp luật (đặc biệt là chính sách pháp luật kinh doanh ở Việt nam); góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Chi bộ đã lãnh đạo TCPL thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích trong giấy phép xuất bản; không “báo hoá” tạp chí, tuyệt đối không “thương mại hoá”, “tư nhân hoá” tạp chí. Ba năm gần đây, TCPL tăng cường công tác nghiên cứu viết bài, tổ chức thực hiện hơn 40 chuyên đề với gần 300 bài viết nghiên cứu phản biện chuyên sâu về các vấn đề chính sách pháp luật, đặc biệt chính sách pháp luật kinh doanh ở Việt Nam. Hàng tháng, TCPL đều có bài được Ban Tuyên giáo Trung ương điểm báo.

Chi bộ đã lãnh đạo Trung tâm thực hiện nhiệm vụ phản biện, xây dựng chính sách  pháp luật về y tế: đặc biệt là Trung tâm đã tham gia trong ban soạn thảo Luật Phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi), dự thảo được Quốc hội thông qua trong một kỳ họp.

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ TCPL tiếp tục quan tâm coi trọng. Chi bộ tiếp tục triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , đưa những nội dung này trở thành những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với mục tiêu trọng tâm là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", qua đó xây dựng đội ngũ đảng viên Chi bộ TCPL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chi bộ thường xuyên coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng đảng viên, tăng cường chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Chi bộ đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện và tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn khóa về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chi bộ xác định “ý chí tự lực, tự cường” sẽ trở thành kim chỉ nam, quan điểm, tư tưởng xuyên suốt của Chi ủy Chi bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ thời gian tới đây.

Trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, hàng năm Chi bộ đều ban hành chương trình kế hoạch công tác và sửa đổi bổ sung nhiệm vụ cho từng đảng viên. Các qui định qui chế làm việc của chi bộ, chi ủy, mối quan hệ giữa chi ủy và lãnh đạo 2 đơn vị được ban hành đầy đủ và thực hiện nghiêm.

Công tác kiểm tra, giám sát được Chi ủy, Chi bộ đặc biệt quan tâm tăng cường và làm bài bản. Công tác kiểm tra, giám sát được giao cho cả 02 đồng chí Bí thư và Phó Bí thư trực tiếp chịu trách nhiệm.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được chi bộ quan tâm sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực…

 

 

Đồng chí Trịnh Quang Chiến, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Pháp lý Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, tại Đại hội.


Về Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới Chi bội TCPL xác định: Xây dựng chi bộ Tạp chí Pháp lý trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Lãnh đạo TCPL thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí. Tuyệt đối không “thương mại hoá” tạp chí. Không “ báo hóa” tạp chí.

TCPL bám sát các chương trình, kế hoạch hoạt động của HLGVN, của Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế để đề ra công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học thiết thực và hiệu quả;  tăng cường các chuyên đề bài viết khoa học pháp luật chuyên sâu; điều tra khoa học về các vấn đề về pháp lý kinh doanh; các bài nghiên cứu, phản biện việc thực thi chính sách pháp luật kinh tế, kinh doanh và đầu tư đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích hoạt động.

TCPL tiếp tục chuyển đổi số hóa mọi hoạt động của Tòa soạn . Tiếp tục tổ chức Tòa soạn theo mô hình thu gọn để tiếp tục nâng cao thu nhập cho cán bộ phóng viên. Đồng thời mở rộng tăng cường đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia pháp luật và chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học pháp lý. Xây dựng một Tòa soạn đoàn kết, năng động và hiệu quả.

Triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 30/TCPL ngày 28/7/2022 về việc thực hiện kế hoạch số 156 – KH/ BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo TW và Kế hoạch 185 ngày 18/7/2022 của HLGVN về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với lĩnh vực, nhiệm vụ của Tạp chí Pháp lý và Trung tâm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trên cơ sở triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác xây dựng Đảng: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên. Chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, có khả năng quy tụ, nhiệt tình vì tập thể, có năng lực công tác tốt và tâm huyết với nghề , gắn bó công tác lâu dài với tòa soạn để tăng cường cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho TCPL….

 Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Về lãnh đạo đoàn thể quần chúng: Chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tập hợp phát  huy vai trò của các đoàn thể, các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị và tổ chức đoàn thể vững mạnh; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  

Lãnh đạo CB, PV, các Hội viên Chi hội Nhà báo TCPL tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và cam kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa hướng tới mục tiêu cơ quan tạp chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể trong cơ quan Tạp chí.

Đại hội cũng đã nghe các đảng viên góp ý Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 do đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày trước Đại hội.

Đặc biệt các Đảng viên tham dự Đại hội còn tập trung tham luận về 3 nội dung quan trọng: Phát huy ý chí tự lực, tự cường của mỗi đảng viên, nâng cao năng lực công tác, vai trò trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng và phát triển cơ quan; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;  Đảng viên tiên phong trong xây dựng Toà soạn văn hoá, người làm báo văn hoá.

Phát biểu chỉ đạo đại hội , đồng chí Trần Đức Long,  UV Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã biểu dương , đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ TCPL đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua. So với nhiệm kì trước, Chi bộ TCPL đã tăng cường được cả về số lượng đảng viên và chất lượng Chi bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy rất chia sẻ với những khó khăn của Chi bộ. Đối với các đảng viên của Chi bộ do thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên phải đi công tác xa. Dù vậy, các đồng chí đảng viên rất ý thức, trách nhiệm rất cao. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn luôn tích cực nhiệt tình tham gia các công tác đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên…

 

Đ/c Trần Đức Long, UV Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.


Đặc biệt đồng chí Trần Đức Long rất quan tâm và ấn tượng về các bài tham luận của các đồng chí đảng viên trình bày tại Đại Hội. Các bài tham luận rất sát với tình hình thực tế công tác Đảng và công tác báo chí hiện nay. Đồng chí đề nghị các Chi bộ khác trong Đảng bộ học tập, nghiên cứu và cụ thể hóa . Tiếp tục dành những buổi sinh hoạt chuyên đề sâu về các nội dung tham luận quan trọng này. Đó là các bài tham luận: “Cán bộ, Đảng viên Chi bộ TCPL đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;  “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” ; “ Trách nhiệm Đảng viên trong xây dựng Toà soạn TCPL văn hoá, người làm báo TCPL văn hoá” . 

Đánh giá cao về những phương hướng và nhiệm vụ trong báo cáo được Chi bộ đặt ra rất chi tiết và  cụ thể đã khẳng định rõ những quyết tâm đổi mới, phát triển của Chi bộ TCPL trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Trần Đức Long đề nghị Chi bộ TCPL lưu ý tiếp tục bám sát các Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo tốt đời sống cho người lao động hai đơn vị.

 

Đồng chí Trần Đức Long – UV Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HLGVN (người thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ TCPL khóa VII nhiệm kỳ 2022 -2025.

Sau nửa ngày làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần  ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ TCPL lần thứ VII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã  nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo tổng kết thực hiện NQ ĐH VI và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chi ủy khoá VI; Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa VII gồm 3 đồng chí tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Chi bộ giao phó.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy khóa VII nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí. Đ/c Lê Thị Mai Phương ( Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý)  tiếp tục trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ TCPL khóa VII nhiệm kỳ 2022 -2025 với số phiếu tuyệt đối 100%. 

 

Đồng chí Trần Đức Long –, Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HLGVN; cùng các đ/c trong Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đảng uỷ; các đ/c đại diện Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ CQ TW HLGVN chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ TCPL.


Đại hội đã biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ: "Xây dựng Chi bộ TCPL trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm nêu gương, tự lực của mỗi cán bộ, Đảng viên trong xây dựng và phát triển cơ quan, chăm lo nâng cao thu nhập cho CB, PV, NLĐ hai cơ quan".

Phát biểu bế mạc Đại hội, đ/c Lê Thị Mai Phương – Bí thư khóa VII, nhiệm kì 2022 – 2025 nhấn mạnh: Thành công của Đại hội tiếp tục là nguồn động lực quan trọng cổ vũ mạnh mẽ toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động hai cơ quan tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt hơn đời sống cán bộ , phóng viên, người lao động hai cơ quan.

Ngay sau Đại hội, Ban chi ủy chi bộ khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, các giải pháp kế hoạch hành động, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế. Đại hội kêu gọi toàn thể Đảng viên chi bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Chi bộ TCPL trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và phát triển.

 Thành Chung – La Sơn

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD