Thứ sáu, 23/07/2021, 23:24 GMT+7
Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 56-CT/TW
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành kế hoạch và gửi đến các tỉnh, thành ủy trong cả nước và các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể nơi có tổ chức Hội Luật gia.

 

Ảnh minh họa

 

Nhằm đánh giá toàn diện tình hình và kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW; làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, giải pháp, các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia trong tình hình hiện nay, ngày 11 tháng 5 năm 2021, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch tổng kết việc thực hiện văn bản quan trọng này. Nội dung tổng kết cần đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo Kết luận số 50-TB/TW và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào kế hoạch để chỉ đạo tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị.

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy thẩm định, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt và gửi về Hội Luật gia Việt Nam trước ngày 25/7/2021./.

Vũ Mai

  • Đại hội Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ngày 17/7/2021, tại Hội trường Thị ủy Nghi Sơn, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.
  • Phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Ngày 09/7/2021, tại Hội trường Công sở phường Đông Hương (thành phố Thanh Hóa), trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hương tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai. Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa và phường Đông Hương.
  • Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tích cực tham gia công tác bầu cử Xác định công tác Bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng đầu năm nay, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo toàn Hội tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều hoạt động cụ thể như tuyên truyền về hoạt động Bầu cử, tham gia các hội nghị hiệp thương, công tác giám sát và chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở vận động các Luật gia tích cực tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời, quán triệt đến Hội viên tham gia đầy đủ và vận động mọi người tích cực tham gia Ngày hội Bầu cử.
  • Hội Luật gia tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, Hội Luật gia tỉnh đã mở Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 30/KH-HLG ngày 07/9/2017 của Hội Luật gia tỉnh đến các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội, Ban Chấp hành tỉnh Hội, lãnh đạo các huyện, thành Hội, chi hội trực thuộc và các Chi hội cơ sở trong toàn tỉnh.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,880.0023,110.00
EUR26,402.7727,776.62
AUD16,554.4417,245.93