15:53 29/04/2021 GMT+7
Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 56-CT/TW
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 312-CV/VPTW ngày 22/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng), Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (Kế hoạch số 12-KH/ĐĐ ngày 09/4/2021).

 

Ảnh minh họa

 

Kế hoạch này đã được gửi đến các tỉnh, thành ủy trong cả nước và các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể nơi có tổ chức Hội Luật gia. Triển khai thực hiện văn bản này, ngày 20 tháng 4 năm 2021, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban ban công văn số 234-CV/TU về tổng kết Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ chính trị gửi Ban sự đảng UBND tỉnh. Nội dung công văn nêu rõ, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh:

1. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo các nội dung theo tinh thần Công văn số 11-CV/ĐĐ của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam.

2. Chỉ đạo UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh tiến hành tổng kết theo đúng Kế hoạch của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam./.

Vũ Mai

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD