Thứ hai, 19/08/2019, 03:59 GMT+7
Tỉnh ủy Cà Mau triển khai, thực hiện Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Vừa qua, Tỉnh ủy Cà Mau đã có văn bản gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh về việc triển khai, thực hiện Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Văn bản cho biết:

 

Đ/c Phạm Chí Hải, Chủ tịch HLG tỉnh Cà mau phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật năm 2018


Ngày 17/7/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo số 50-TB/TW về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia (Thông báo số 50-TB/TW). Để triển khai, thực hiện Thông báo này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 50-TB/TW; tiếp tục bảo đảm định hướng lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các cấp hội. Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị 56-CT/TW và Kết luận số 19-KL/TW. Tạo điều kiện để các cấp Hội tham gia sinh hoạt và giao ban định kỳ trong khối nội chính ở địa phương.

2. Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh lãnh đạo các cấp hội thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Hội; hướng dẫn nội dung, phương pháp công tác, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở; chủ động và nhạy bén hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa việc tham gia tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng…

Chú trọng xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, đề cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp và nghiệp vụ; chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Hội.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ sở, ngành, địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện để Hội Luật gia từ tỉnh đến cơ sở hoạt động hiệu quả; phát huy tốt vai trò Hội Luật gia triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý; công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính…

4. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan giúp Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW và Công văn này./.

PV.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315023270
EUR25550.9826397.54
AUD15503.2815862.08