Thứ bảy, 11/07/2020, 14:14 GMT+7
Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho các tỉnh, thành Hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên
Ngày 27/7/2018 tại Gia Lai, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, các tỉnh, thành Hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên bước sang ngày làm việc thứ hai.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hôm nay, các đồng chí Báo cáo viên trình bày và chia sẻ về hai nội dung quan trọng, đó là: Công tác tổ chức - cán bộ, hội viên và công tác văn phòng.

Về công tác tổ chức - cán bộ và hội viên, từ đầu nhiệm kỳ đã được các cấp hội quan tâm, lãnh đạo bằng nhiều biện pháp thiết thực. Công tác đánh giá tổng kết việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia và đã được quan tâm, chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Do đó, ngày 17/7/2018, Ban Bí thư đã có Thông báo Kết luận số 50-TB/TW về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Thông báo nêu rõ: “Việc thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Kết luận số 19-KL/TW đã đạt nhiều kết quả tích cực; tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tiếp tục củng cố và nâng cao vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của các cấp Hội được tăng cường, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; góp phần thiết thực vào việc giải quyết nhiều vấn đề Đảng, Nhà nước và nhân dân yêu cầu”.

 

Đ/c Lê Anh Tuyến, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban TC-CB  trình bày, chia sẻ về công tác TCCB


Về công tác Văn phòng, đồng chí Báo cáo viên đã chia sẻ 3 vấn đề quan trọng mà các tỉnh/ thành Hội giành nhiều thời gian quan tâm, đó là: công tác tổng hợp và xây dựng báo cáo; công tác thi đua – khen thưởng và việc sử dụng công nghệ thông tin, khai thác Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội. Đồng chí Báo cáo viên đã khái quát những ưu điểm, hạn chế, phân tích những nguyên nhân còn tồn tại và tập trung giải quyết những đề xuất, kiến nghị nên cơ bản đã tháo gỡ được các vướng mắc của các cấp Hội về công tác văn phòng.

 

Đ/c Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng trình bày và chia sẻ về công tác VP


Trong 2 ngày làm việc, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã giành được sự quan tâm của các đại biểu tham dự. Phần lớn các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ và tập trung thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng. Bên cạnh đó, đa số ý kiến của các đại biểu đều đánh giá cao chất lượng bài giảng cũng như công tác tổ chức hội nghị và đề nghị Trung ương Hội tiếp tục duy trì công tác tập huấn hàng năm. Đồng thời, cần bổ sung, cập nhật nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hơn nữa để công tác tập huấn nghiệp vụ công tác Hội ngày càng hiệu quả, thiết thực.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN kết luận Hội nghị


Kết luận Hội nghị, chủ tịch Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao các đại biểu đã giành 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả; giành nhiều thời gian để thảo luận và chia sẻ công tác Hội, giải quyết được những vướng mắc cơ bản mà các cấp hội đang quan tâm. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu các tỉnh/thành hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng thời, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam; Triển khai, thực hiện hiệu quả Thông báo số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia Việt Nam với các Bộ, ngành, đặc biệt là chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018 - 2023…/.

 Tạ Tốn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR25,459.1826,757.62
AUD15,678.1416,332.91