Thứ ba, 22/09/2020, 15:30 GMT+7
Thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 1651/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới. Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ chính như sau:

 

Quang cảnh buổi họp của UBND tỉnh

 

1. Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia các hoạt động xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn, phản biện chính sách do các sở, ngành chủ trì, soạn thảo, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban Nhân dân.

2. Mời đại diện Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan; tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận về các giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật.

3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia cấp huyện tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục trong nhà trường…

 

Hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang

 

4. Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm TVPL trực thuộc Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia huyện; triển khai ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc cấp Giấy đăng đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho Trung tâm TVPL trực thuộc Hội Luật gia tỉnh đủ điều kiện theo quy định. Liên kết hoạt động tư vấn pháp luật.

5. Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia các cấp trong việc góp ý, xây dựng các chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực TVPL.

6. Tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh cấp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Hội Luật gia phối hợp cùng các Sở, ngành trong tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch./.

Vũ Mai

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74