Thứ sáu, 23/07/2021, 23:37 GMT+7
Thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 1651/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới. Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ chính như sau:

 

Quang cảnh buổi họp của UBND tỉnh

 

1. Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia các hoạt động xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn, phản biện chính sách do các sở, ngành chủ trì, soạn thảo, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban Nhân dân.

2. Mời đại diện Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan; tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận về các giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật.

3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia cấp huyện tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục trong nhà trường…

 

Hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang

 

4. Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm TVPL trực thuộc Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia huyện; triển khai ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc cấp Giấy đăng đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho Trung tâm TVPL trực thuộc Hội Luật gia tỉnh đủ điều kiện theo quy định. Liên kết hoạt động tư vấn pháp luật.

5. Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia các cấp trong việc góp ý, xây dựng các chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực TVPL.

6. Tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh cấp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Hội Luật gia phối hợp cùng các Sở, ngành trong tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch./.

Vũ Mai

  • Đại hội Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ngày 17/7/2021, tại Hội trường Thị ủy Nghi Sơn, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.
  • Phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Ngày 09/7/2021, tại Hội trường Công sở phường Đông Hương (thành phố Thanh Hóa), trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hương tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai. Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa và phường Đông Hương.
  • Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tích cực tham gia công tác bầu cử Xác định công tác Bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng đầu năm nay, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo toàn Hội tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều hoạt động cụ thể như tuyên truyền về hoạt động Bầu cử, tham gia các hội nghị hiệp thương, công tác giám sát và chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở vận động các Luật gia tích cực tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời, quán triệt đến Hội viên tham gia đầy đủ và vận động mọi người tích cực tham gia Ngày hội Bầu cử.
  • Hội Luật gia tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, Hội Luật gia tỉnh đã mở Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 30/KH-HLG ngày 07/9/2017 của Hội Luật gia tỉnh đến các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội, Ban Chấp hành tỉnh Hội, lãnh đạo các huyện, thành Hội, chi hội trực thuộc và các Chi hội cơ sở trong toàn tỉnh.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,880.0023,110.00
EUR26,402.7727,776.62
AUD16,554.4417,245.93