Thứ ba, 22/09/2020, 13:49 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 770/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 13/9/2019. Điều lệ này thay thế Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2010.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia VN khóa XIII biểu quyết thông qua Điều lệ Hội năm 2019


Hội Luật gia Việt Nam được thành lập ngày 04/4/1955 là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong cả nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với 65 năm xây dựng và phát triển, Hội đã thông qua 06 bản Điều lệ và gần đây nhất là Điều lệ Hội năm 2010. Các bản điều lệ của Hội đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, phương hướng hoạt động Hội, giúp Hội ngày càng phát triển và khẳng định được vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tuy nhiên, với vị trí là một tổ chức đang đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi cấp thiết cần xây dựng Điều lệ mới để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những bất cập, tồn tại để đưa công tác Hội tiếp tục phát triển. Ngày 13/9/2019 tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội năm 2019.

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2019 gồm có 10 Chương, 38 Điều có phạm vi áp dụng thống nhất trong cả nước. Chương I. Quy định chung gồm 4 điều; Chương II. Quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Luật gia Việt Nam gồm 2 điều; Chương III. Quy định về Hội viên Hội Luật gia Việt Nam gồm 5 điều; Chương IV. Quy định về Tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam gồm 3 điều; Chương V. Quy định về Cơ quan lãnh đạo của Hội Luật gia Việt Nam gồm 6 điều; Chương VI. Quy định về Cơ quan lãnh đạo của Hội Luật gia cấp tỉnh, Hội Luật gia cấp huyện, Chi hội Luật gia trực thuộc gồm 8 điều; Chương VII. Quy định về Ban Kiểm tra gồm 2 điều; Chương VIII. Quy định về Tài chính và tài sản gồm 2 điều; Chương IX. Quy định về Khen thưởng, kỷ luật gồm 3 điều; Chương X. Quy định về Điều khoản thi hành gồm 3 điều./.

Tạ Tốn.

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74