08:21 03/04/2024 GMT+7
Thư của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội (04-4-1955 – 04-4-2024)

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam Chủ tịch Hội đã có thư gửi cán bộ, hội viên của Hội, sau đây là toàn văn thư của Chủ tịch:

 

Các đồng chí cán bộ, hội viên thân mến!

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội (04-4-1955 – 04-4-2024) trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đang đặt ra cho đất nước ta nhiều thách thức, nhất là đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tình hình đó đang tác động đến mọi mặt hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam chúng ta. Để vượt qua khó khăn, thử thách, ngay từ đầu năm 2024, Đảng đoàn, Ban thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia Việt Nam; đặc biệt là Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01-07-2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp hội đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương, đơn vị và đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các mặt công tác trong Quý I vừa qua. Nổi bật là, công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…Một số mặt công tác khác cũng được tăng cường hơn so với cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên.

Nhìn lại 69 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ và hội viên Hội Luật gia Việt Nam có thể tự hào khẳng định rằng, dù khó khăn, gian khổ đến mấy chúng ta vẫn có thể vượt qua, đóng góp trí tuệ cùng toàn Đảng, toàn dân giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Lịch sử của giới luật gia Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt Nam. Bằng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vì tôn chỉ, mục đích đã định, 69 năm qua các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam luôn nhận được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và sự yêu mến của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, trong 69 năm qua, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức 13 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Từ chỗ chỉ có 40 hội viên khi mới thành lập, theo thời gian Hội Luật gia Việt Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Đến nay, Hội đã có gần 80.000 hội viên, gồm những luật gia lão thành với nhiều kinh nghiệm quý báu về chuyên môn, thực tiễn và các luật gia trẻ đầy nhiệt tình và hoài bão đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuốc các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp; hoạt động trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Trong các giai đoạn phát triển, nhiều hội viên của Hội được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao giữ những cương vị trọng yếu trong các cơ quan cấp cao của Đảng, Nhà nước. Hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, bạn bè quốc tế trân trọng. Trong mọi hoàn cảnh, Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Hội Luật gia Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Niềm tự hào đó sẽ luôn là động lực mạnh mẽ để các thế hệ cán bộ, hội viên chúng ta tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bởi, đây cũng chính là nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam trong việc nâng cao dân trí về pháp luật để mỗi người dân có đủ điều kiện và hiểu biết thực hiện quyền dân chủ và nghĩa vụ công dân của mình với Nhà nước. Làm tốt nhiệm vụ này, chúng ta sẽ đóng góp cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu  mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra là đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Các đồng chí cán bộ, hội viên thân mến!

Năm nay, là năm cuối cùng chúng ta thực hiện các nhiệm vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII đã đề ra và tiến hành đại hội nhiệm kỳ các cấp hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến tổ chức vào Quý IV năm nay. Vì vậy, đòi hỏi các cấp Hội cần khẩn trương thực hiện đồng bộ tất cả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Hội đã đề ra.

Tôi mong rằng, các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; Chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang 69 năm xây dựng và phát triển của Hội, tôi tin tưởng rằng, các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thân ái!

 

BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN

    CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD