Thứ tư, 31/05/2023, 18:33 GMT+7
Thư chúc tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
Thư chúc tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam

 

 

Các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam thân mến!

 

Nhân dịp năm mới 2018 và đón xuân Mậu Tuất, thay mặt Đảng đoàn, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể các đồng chí và gia đình lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công trong cuộc sống.

 

Các đồng chí thân mến!

 

Năm 2017 vừa qua đi là một năm tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Đây là năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020 trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, gây hậu quả rất nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội và Nhân dân, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nước ta tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế thu được những kết quả khả quan. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được tăng lên. Tình hình đó đã tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động của Hội Luật gia chúng ta.

 

Đối với Hội Luật gia Việt Nam, năm 2017 là một năm rất quan trọng, đó là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội, các cấp hội và toàn thể hội viên trong cả nước đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho Hội. Chúng ta đã tổ chức đánh giá kết quả năm năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và bốn năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Trên lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, các cấp hội đã tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo, tọa đàm để đóng góp ý kiến vào dự thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự; Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động; Luật tố cáo (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) Các cấp hội cũng đã tư vấn được hơn 120.000 vụ việc, trợ giúp pháp lý được gần 31.000 vụ việc…Trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam cũng đã gặt hái được những kết quả tích cực, đã được Ban đối ngoại Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao và tặng cờ thi đua cho tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại Nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc năm 2017. Đáng chú ý là, Hội chúng ta đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Đề án 1133 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2016, cho nên Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng giao cho Hội Luật gia Việt Nam chủ trì tiếp tục triển khai thực hiện Đề án này đến năm 2021. Các cấp Hội đã tích cực triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mặt hoạt động của Hội. Những kết quả đó đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế ngày càng tăng của Hội Luật gia Việt Nam trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

 

 

Các đồng chí cán bộ, hội viên thân mến!

 

Năm 2018, đối với Hội Luật gia chúng ta, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội, nhiệm kỳ 2014-2019 và là năm các cấp Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Do vậy các cấp Hội cần phải nỗ lực phấn đấu nhằm tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra cho cả nhiệm kỳ; cần đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của năm 2018 và chuẩn bị hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII vào năm 2019. Nhiệm vụ đó đòi hỏi các cấp hội cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia công tác xây dựng chính sách, pháp luật cũng như công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở. Trong đó, cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 gắn với việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục phá luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017-2021 theo tinh thần Quyết định số 705, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam về giám sát, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở và những nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước giao. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Hội và công tác nghiên cứu khoa học; Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên.

 

Tôi mong rằng, các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục nỗ lực hơn nữa để cùng nhau phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh, hoạt động hiệu quả, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đáp ứng được sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Thân ái

Nguyễn Văn Quyền

Bí thư Đảng đoàn -  Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,295.0023,665.00
EUR24,439.1225,807.54
AUD14,836.0815,468.67