07:33 20/05/2021 GMT+7
Thông tin về luật gia Lê Xuân Thân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Xuân Thân hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa;  Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Lê Xuân Thân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

Danh sách những người ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương,

2. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa;  Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV,

3. Ông Trương Thanh Hoà, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hoà,

4. Ông Hà Ngọc Phi, Tổng giám đốc công ty cổ phần đô thị Vạn Ninh.

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD