16:23 16/08/2023 GMT+7
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG ĐỒNG (LAC) – HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Tuyển dụng chuyên gia thực hiện nghiên cứu

 

Vị trí: Chuyên gia thực hiện nghiên cứu/khảo sát

Số lượng: 01 Nhóm chuyên gia gồm 02 người

Tên dự án: Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về an toàn thông tin mạng và giao dịch đện tử đối với phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ ,TP Hà Nội.

Tên hoạt động: Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng, mức độ hiểu biết về an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, đối với nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ, TP hà Nội từ đó giúp họ nâng cao hiểu biết, biết sử dụng, khai thác thông tin mạng an toàn, hiệu quả, phục vụ cho công việc, học tập nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời biết cách sàng lọc, loại bỏ thông tin xấu, độc hại.

Đơn vị quản lý: Trung tâm Tư vấn Pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Địa điểm thực hiện: Tại một số xã thuộc huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Thời gian làm việc: 19 ngày (tuyển dụng khoán việc).

Giám sát bởi: Ths, ls. Hà Huy Từ - Giám đốc dự án.

 

I. Bối cảnh

       Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng (trực thuộc Hội luật Gia Việt Nam thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử đối với phụ nữ, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại một số xã huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội” do quỹ thúc đẩy sáng kiến Tư Pháp (JIFF) tài trợ. Đây là những huyện nhiều khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế xã hội hạn chế hơn các huyện khác.

Trong đó, Quỹ JIFF là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận, do Bộ Tư Pháp làm cơ quan chủ quản. Dự án gồm hợp phần PAGODA và hợp phần JIFF với mục tiêu tăng cường xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa thông quan hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ JIFF.

        Mục tiêu của dự án muốn hướng đến là nâng cao nhận thức nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội về pháp luật về giao dich điện tử và an toàn thông tin mạng; nâng cao vai trò trách nhiệm của người dân trên địa bàn trong việc bảo vệ bản thân trên không gian mạng bằng những hoạt tập huấn, truyền thông, tư vấn pháp luật, góp phần phòng chống tình trạng lừa đảo qua mạng ngày một gia tăng.

         

II. Nhiệm vụ và trách nhiệm

Dưới sự giám sát của Giám đốc dự án và cán bộ dự án, 02 chuyên gia sẽ thực hiện nghiên cứu nêu trên với nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Các chuyên gia xây dựng đề cương và kế hoạch: “Khảo sát, đánh giá thực trạng, mức độ hiểu biết về an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, đối với nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ, TP hà Nội từ đó giúp họ nâng cao hiểu biết, biết sử dụng, khai thác thông tin mạng an toàn, hiệu quả, phục vụ cho công việc, học tập nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời biết cách sàng lọc, loại bỏ thông tin xấu, độc hại.”

2. Xây dựng mẫu phiếu khảo sát gồm 02 bảng hỏi (người lớn và trẻ em) chương trình xử lý số liệu (04 Ngày) . Thực hiện khảo sát thực địa tại 3 xã của huyện Ba Vì, 3 xã thuộc huyện Phúc Thọ (6 ngày)

3. Nhập số liệu, xử lý số liệu, Viết Báo cáo nghiên cứu. Báo cáo nghiên cứu phải được quỹ JIFF chấp thuận. (09 ngày)

4. Về nguyên tắc làm việc: Chuyên gia có nghĩa vụ cam kết tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên không chính thức của Oxfam và các quy định của Trung tâm LAC khi làm việc tại địa phương.

 

III. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

1. Đối với chuyên gia chính (trưởng nhóm)

- Cử nhân Luật và ít nhất có 10 năm kinh nghiệm cụ thể như sau:

- Là Luật sư theo quy định tai luật Luật sư

- Là tư Vấn viên, cộng tác viên theo quy định tại Nghi Đinh 77/2008-CP vế Tư vấn pháp Luật, được sửa đổi bổ sung bởi NĐ 05/2012 ngày 02/02/2012

- Là chuyên gia cao cấp, có kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khảo sát

- Đã từng làm việc tai dự án tư vấn PL, trợ giúp pháp lý, các dự án về cộng đồng

- Kỹ năng giao tiếp và quan hệ cá nhân tốt, có tinh thần tập thể.

2. Đối với trợ lý chuyên gia

-  Ít nhất cử nhân Luật và ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan đến pháp luật

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm thực hiện nghiên cứu/khảo sát xã hội, thành thạo các kỹ năng liên quan đến các kỹ thuật xây dựng mẫu phiếu, phần mền xử lý số liệu, xử lý số liệu và có kỹ năng làm việc với nhóm đối tượng yếu thế

- Kỹ năng nói, viết báo cáo và giao tiếp  thành thạo

- Kỹ năng giao tiếp và quan hệ cá nhân tốt, có tinh thần tập thể.

 

IV. BẢN QUYỀN

Bản quyền các kết quả, sản phẩm của nhóm chuyên gia thuộc quyền sở hữu của Trung tâm LAC và Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp JIFF.

V. Thù lao Chuyên gia:

- Theo mức phê duyệt của Quỹ JIFF ( gồm tiền công, tiền ăn, tiền ngủ, tiền đi lại)

Hạn nộp hồ sơ: Từ 16/8/2023 đến hết ngày 30/08/2023.

Yêu cầu hồ sơ:

- Lý lịch khoa học của tư vấn: Giới thiệu về hồ sơ của tư vấn và kinh nghiệm liên quan

- Đề xuất kỹ thuật đạt được tất cả các mục tiêu dự kiến và sản phẩm mong đợi trong khung thời gian đã đề cập.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về email: lacvla23@gmail.com

Lưu ý: Chúng tôi chỉ phúc đáp những hồ sơ đáp ứng tiêu chuẩn của Trung tâm.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD