16:47 31/01/2024 GMT+7
Thông báo: Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn
Trung ương hội đề nghị Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các Chi hội, đơn vị trực thuộc Trung ương kịp thời nghiên cứu, quán triệt, phổ biến tới các cấp Hội và hội viên.

 

 

Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD