Thứ ba, 22/09/2020, 14:23 GMT+7
Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2109 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chỉ thị số 21/CT-TTg) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Mục đích của Kế hoạch là triển khai đồng bộ, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện thuận lợi để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí và vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Hội Luật gia; góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các phương diện công tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg. Nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh trong giai đoạn mới, từ đó tăng cường thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 

 

Yêu cầu của Kế hoạch là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg phải được tiến hành thường xuyên và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, trong đó xác định rõ nội dung công việc, biện pháp thực hiện, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các nội dung chính của Kế hoạch là:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác Hội Luật gia nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc phát huy vai trò, thực hiện nhiệm vụ của Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhà nước, Nhân dân trong giai đoạn mới.

2. Củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên Hội luật gia, gồm:

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ của Hội Luật gia tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; lựa chọn, bố trí đội ngũ luật gia có đầy đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định làm cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm của Hội; bồi dưỡng, đào tạo nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội;

- Tiếp tục phát triển hội viên Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh; thành lập, kiện toàn Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh tại các sở, ngành, đoàn thể, Hội Luật gia các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ của Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia cấp huyện.

 

 

3. Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo Luật; đóng góp ý kiến, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn, phản biện các chính sách pháp luật do các sở, ngành của tỉnh chủ trì soạn thảo; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

4. Tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý:

- Nâng cao năng lực, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Triển khai phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia đủ điều kiện theo quy định; liên kết hoạt động tư vấn pháp luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp trong triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

5. Phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong việc đề xuất sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan đến sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân và trong hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan và Hội Luật gia tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch./.

                                                                               HÀ SĨ THẮNG

                                                                  (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74