13:38 05/04/2022 GMT+7
Tài liệu truyền thông về phòng, chống xâm hại người chưa thành niên

Trong năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam và UNICEF đã phối hợp với các chuyên gia xây dựng Tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em. Hoạt động nằm trong Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, với đóng góp tài chính từ UNICEF và UNDP. Chương trình do hai cơ quan này của Liên Hợp Quốc thực hiện, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp và các cơ quan của Việt Nam. Đồng thời, hoạt động cũng được tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tư vấn viên pháp luật, hội viên Hội Luật gia qua hai cuộc họp tham vấn vào ngày 2/11/2021 và ngày 12/1/2022, Hội Luật gia Việt Nam cùng chuyên gia hoàn thiện tài liệu này.

Hội Luật gia Việt Nam trân trong giới thiệu tờ gấp và áp phích về phòng chống mua bán người chưa thành niên tới các hội viên, tư vấn viên pháp luật và toàn thể quý vị. Vui lòng xem tại đường link sau đây:

 

-         Áp phích: (https://drive.google.com/file/d/1d-1n3KZAHuL4BLk2qhDW_vR5azI3eF6c/view?usp=sharing)

 

 

-         Tờ gấp: (https://drive.google.com/file/d/1Ei042xJoT9eZ4efBcGI-67ks5URVFAdU/view?usp=sharing)

 

(Mặt ngoài)


(Mặt trong)


Các sản phẩm này được chuyển tới Hội Luật gia các tỉnh, thành phố và Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật để truyền thông tới người dân trong các đợt phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật.


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD