Thứ bảy, 19/09/2020, 07:12 GMT+7
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hộ khóa XIV
* Công bố kết quả bầu các chức danh chủ chốt của Quốc hội khóa XIV * Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội khoá XIV (ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Sáng nay, ngày 22/7/2016 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo kết quả kiểm phiếu, trong số 490 phiếu phát ra, 483/489 phiếu hợp lệ đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (chiếm 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với kết quả trên, ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội khoá XIV đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Quốc hội đã bầu bà làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào và cử tri cả nước, trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, sẽ cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước theo đúng quy định Hiến pháp và pháp luật.

Bà sẽ cùng các đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội ta thật sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Cũng theo kết quả kiểm phiếu, ông Phùng Quốc Hiển – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, với 480/490 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Uông Chu Lưu – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với 478/489 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với 482/490 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Đỗ Bá Tỵ - Đại tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóaXIV với 484/490 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

13 người được Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, gồm:

Bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành là 461/490 (chiếm 93,32% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Phan Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng – Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 475/490 (chiếm 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Hà Ngọc Chiến -  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 487/490 (chiếm 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 479/490 (chiếm 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 463/490 (chiếm 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóaXIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 473/490 (chiếm 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 479/490 (chiếm 96,96 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV). Số phiếu hợp lệ tán thành 395/490 (chiếm 79,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 452/489 (chiếm 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIII– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dự kiến giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 473/489 (chiếm 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 353/487 (chiếm 71,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủyviên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóaXIV). Số phiếu hợp lệ tán thành 484/490 (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV. Phiếu hợp lệ tán thành 484/490 (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)./.

P/V Tổng hợp. 


  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,789.9728,156.30
AUD16,543.4917,234.41