Thứ ba, 24/04/2018, 23:02 GMT+7
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hộ khóa XIV
* Công bố kết quả bầu các chức danh chủ chốt của Quốc hội khóa XIV * Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội khoá XIV (ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Sáng nay, ngày 22/7/2016 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo kết quả kiểm phiếu, trong số 490 phiếu phát ra, 483/489 phiếu hợp lệ đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (chiếm 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với kết quả trên, ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội khoá XIV đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Quốc hội đã bầu bà làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào và cử tri cả nước, trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, sẽ cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước theo đúng quy định Hiến pháp và pháp luật.

Bà sẽ cùng các đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội ta thật sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Cũng theo kết quả kiểm phiếu, ông Phùng Quốc Hiển – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, với 480/490 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Uông Chu Lưu – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với 478/489 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với 482/490 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Đỗ Bá Tỵ - Đại tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóaXIV với 484/490 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

13 người được Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, gồm:

Bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành là 461/490 (chiếm 93,32% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Phan Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng – Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 475/490 (chiếm 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Hà Ngọc Chiến -  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 487/490 (chiếm 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 479/490 (chiếm 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 463/490 (chiếm 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóaXIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 473/490 (chiếm 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 479/490 (chiếm 96,96 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV). Số phiếu hợp lệ tán thành 395/490 (chiếm 79,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 452/489 (chiếm 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIII– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dự kiến giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 473/489 (chiếm 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV. Số phiếu hợp lệ tán thành 353/487 (chiếm 71,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủyviên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóaXIV). Số phiếu hợp lệ tán thành 484/490 (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV. Phiếu hợp lệ tán thành 484/490 (chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)./.

P/V Tổng hợp. 


  • Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội ký kết giao ước thi đua năm 2018Ngày 09/4/2018, tại trụ sở Bộ Công an, Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Thư ký: Dương Đình Khuyến, Trưởng Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Trần Đức Long, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đại diện 36 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Luật gia Bộ Công an.
  • Củng cố và phát triển các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Ngày 29/3/2017 tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội với sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 46 đại biểu là Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện của 33 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội.
  • Từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội quý I và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong Quý II năm 2018; xem xét thông qua dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
  • Tập huấn về Công ước chống tra tấn của Liên Hợp QuốcNgày 20/3/2018 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức buổi tập huấn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2273522805
EUR27564.1227893.62
AUD17093.4917350.03