Thứ ba, 22/09/2020, 15:08 GMT+7
Quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ mới của Hội Luật gia Việt Nam
Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua ngày 13/9/2019 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-HLGVN ngày 09/7/2020 của Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Điều lệ, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-HLG ngày 27/7/2020 về tổ chức thực hiện Điều lệ trên địa bàn tỉnh nhà.

Mục đích của Kế hoạch là quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ của Hội, nhất là những nội dung mới tới toàn thể hội viên trong tỉnh nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi hội viên về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Kế hoạch cũng yêu cầu các cấp hội trong tỉnh trong quá trình thực hiện cần bám sát nội dung Điều lệ Hội và các hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh cũng như của Trung ương Hội; phát huy tinh thần tự giác, nghiên cứu, tìm hiều nội dung, tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức thực hiện Điều lệ Hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Hội Luật gia tỉnh đã phân công chi tiết nhiệm vụ cho các cấp hội luật gia trong tỉnh triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào nội dung chủ yếu là: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung của Điều lệ mới nhất là những nội dung liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm của Hội; công tác tổ chức hội và hội viên…

Thường trực tỉnh Hội chỉ đạo Văn phòng, các huyện, thành hội và các chi hội trực thuộc tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch đã đề ra./.

Vũ Mai

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74