Thứ tư, 22/05/2019, 21:38 GMT+7
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Chi tiết tại văn bản đính kèm.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2333023450
EUR25912.0726717.43
AUD15844.8816211.48