Thứ tư, 10/08/2022, 14:37 GMT+7
Phát biểu của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Đại Hội lần thứ XI Hội Luật gia Việt Nam

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG,

UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

 

Kính thưa đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng!

Kính thưa đồng chí Huỳnh Đảm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí cao niên lão thành!

Kính thưa đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam!

Thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa tất cả các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu!

Tôi rất vui mừng được gặp mặt đông đảo các đồng chí về dự Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XI. Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt tới toàn thể quý vị đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và tất cả quý vị đại biểu!

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội, nghề nghiệp của những người đã và đang làm công tác pháp luật trên cả nước. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Hội đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả.

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới dự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, được giúp đỡ tận tình của các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương cộng với nỗ lực, tích cực phấn đấu của các cấp Hội và hội viên, cộng tác viên, Hội Luật gia Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Hội.

Hiện nay, tổ chức Hội mở rộng trên phạm vi cả nước từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm nghề nghiệp của đông đảo Hội viên, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức hoạt động thiết thực và hiệu quả. Trong đó, nổi bật là công tác tham gia xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của các cấp Hội. Những kết quả hoạt động đó đã nâng vị thế và khẳng định vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, đồng thời minh chứng các cấp Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 56 của Bộ Chính trị, khoá 8 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam”.

Những hoạt động tích cực của Hội còn thể hiện trên các lĩnh vực góp phần xây dựng, thực hiện Chiến lược xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước thôn, bản, làng, ấp, khu phố, tham gia xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp.v.v..Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật được Hội quan tâm chú trọng. Những hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia hoà giải cơ sở, giám sát thi hành pháp luật, tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên được Hội mở rộng và đa dạng hoá.

Hội cùng hoà chung vào các hoạt động chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh trật tự, an toàn xã hội của đất nước, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân luật gia tiến bộ trong khu vực và trên thế giới, tích cực tham gia tuyên truyền, giới thiệu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội. Hội đã thực sự khẳng định vai trò to lớn của mình với tư cách là thành viên của Hội Luật gia Dân chủ quốc tế và Hiệp hội Luật ASEAN. Vị thế của Hội và của đất nước được nâng cao trong kết quả thành công tổ chức Đại hội lần thứ 17 Hội Luật gia dân chủ quốc tế, Đại hội đồng lần thứ 10 Hiệp hội Luật ASEAN và việc Hội Luật gia Việt Nam tiếp nhận cương vị chủ tịch Hiệp hội Luật ASEAN nhiệm kỳ 2009 – 2011.

Với những thành tích hoạt động nổi bật của nhiệm kỳ 2004 – 2009, Hội Luật gia Việt Nam đã góp phần xứng đáng với toàn Đảng, toàn dân và quân ta thực hiện những nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đề ra, nhất là nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh thành tích của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh những ưu điểm và thành tích đã đạt được, Hội cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng và chiều sâu đối với công tác tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội, giúp mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nhân rộng hiệu quả hoạt động của Hội cho thật đồng đều, phát huy tốt uy tín và vị thế của mình ở một số nơi, một số lĩnh vực, đồng thời tăng cường ý thức trách nhiệm, nhận thức của một số cán bộ, hội viên, năng lực điều hành các cấp hội và nêu cao tính kỷ luật, tình đoàn kết, quan hệ công tác; đổi mới cơ chế điều hành, phối hợp, chế độ báo cáo thông tin cho thật hoàn thiện.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội của chúng ta sẽ dũng cảm nhìn nhận, đánh giá toàn diện những khó khăn, thách thức, những bất cập, khiếm khuyết trong hoạt động của hội nhiệm kỳ qua để quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đưa công tác của Hội nhiệm kỳ tới đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

Thưa các đồng chí!

Những kết quả to lớn của chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 đã tác động tích cực, mạnh mẽ đến tình hình chính trị- kinh tế- xã hội của đất nước. Quá trình đổi mới với chính sách chủ động, tự chủ mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa Việt Nam lên vị thế ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tham gia và đóng góp tích cực vào các diễn đàn hợp tác khu vực, liên khu vực quan trọng như APEC, ASEM, ASEAN. Đảng và Nhà nước ta chủ trương khai thác tối đa ưu thế của hội nhập để phục vụ phát triển đất nước. Trên nền móng của những thành tựu đó, Đảng, Nhà nước ta chủ trương tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với những nội dung cơ bản là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tăng cường sự lãnh đạo của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thiết chế tổ chức xã hội, hướng tới một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và thành tựu, bối cảnh đất nước cũng đang cho thấy những khó khăn, thách thức và bất cập trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức đầu năm 2011 sẽ thông qua Cương lĩnh sửa đổi của Đảng và Chiến lược phát triển đất nước cho giai đoạn tiếp theo. Chúng ta cũng sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khoá XIII và dự báo Nhà nước ta sẽ tiến hành sửa đổi một số điều của Hiến pháp, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp. Trên bình diện quốc tế và khu vực, Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Chủ tịch Liên Quốc hội các nước Đông Nam Á (AIPA); Hội Luật gia Việt Nam cũng đảm nhiệm chức trách Chủ tịch luân phiên Hiệp hội luật các nước ASEAN (ALA) nhiệm kỳ 2009 - 2011.

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, việc định ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới phải quán triệt và xuất phát từ những nhiệm vụ chung của đất nước để đề ra những nhiệm vụ có tầm chiến lược của giai đoạn 2010-2020 mang tầm vóc của Hội đã xây dựng và phát triển trên nửa thế kỷ, vừa mang tính cụ thể, thiết thực.

Thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 56 của Bộ Chính trị khoá 8 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam”, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó cần chú trọng hơn nữa việc tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật, phấn đấu để Hội trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện chủ trương xã hội hoá một số hoạt động trong lĩnh vực tư pháp; đồng thời, thông qua hoạt động đối ngoại của Hội, bạn bè quốc tế ngày càng hiểu rõ hơn và ủng hộ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; tăng cường công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám sát việc thi hành pháp luật và cải cách tư pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả công tác hoà giải, góp phần giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của Hội, phấn đấu để Hội là trung tâm tập hợp, đoàn kết các tổ chức xã hội nghề luật khác để cùng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí!

Với quyết tâm và nỗ lực chung, cùng nhau phấn đấu để hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ 11 của Đảng, tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Hội Luật gia Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Nhân đón năm mới Xuân Canh Dần 2010, Tôi thân ái chúc quý vị khách quý, quý vị đại biểu và toàn thể Hội viên, cộng tác viên của Hội Luật gia Việt Nam sức khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,220.0023,530.00
EUR23,251.8824,554.01
AUD15,843.0916,518.75