Thứ năm, 25/04/2019, 22:42 GMT+7
Nhiều nét nổi bật trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc trong 6 tháng đầu năm 2018.
Vừa qua, ngày 26/6/2018, tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã họp sơ kết việc thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và bàn, quyết định phương hướng, nhiệm vụ thi đua công tác 6 tháng cuối năm 2018, với sự chủ trì của đồng chí Triệu Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai, Cụm trưởng Cụm thi đua.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam và đại diện lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh trong cụm thi đua.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Lào Cai, trình bày Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Cụm. Báo cáo cho biết, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 13 tỉnh Hội  có đặc thù chung là tỉnh trung du và miền núi với điều kiện kinh tế -xã hội rất khác nhau. Nhiều địa phương điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế; cán bộ tham gia hoạt động Hội Luật gia tại một số tỉnh kiêm nhiệm; kinh phí hoạt động thường xuyên chưa bảo đảm, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động còn nhiều khó khăn, trình độ văn hóa - pháp lý của người dân không đồng đều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn thấp. Vì vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Hội còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Luật gia các tỉnh trong cụm đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

 

Đồng chí Lê Tiến Dũng trình bày Báo cáo tại Hội nghị.


Theo đó trong Công tác tham gia xây dựng pháp luật, Hội Luật gia các tỉnh đã thực hiện tốt việc tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương, các ý kiến tham gia bảo đảm chất lượng, có đầy đủ căn cứ pháp lý, được cơ quan chủ trì ghi nhận và tiếp thu. Công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Công tác thẩm định văn bản và Công tác kiểm tra, rà soát văn bản được Hội Luật gia các tỉnh quan tâm và triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời và hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía bắc có nhiều nét nổi bật. Hầu hết các lãnh đạo thường trực Hội Luật gia các tỉnh là thành viên Hội đồng PBGDPL của tỉnh, đã tích cực tham mưu với Hội đồng PBGDPL triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL. Các tỉnh Hội đã tích cực chỉ đạo các cấp hội và hội viên chủ động thực hiện công tác PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả (tuyên truyền trực tiếp tại các phiên chợ vùng cao cho đồng bào dân tộc thiểu số, qua công tác xét xử lưu động tại các địa bàn phức tạp, nơi xảy ra vụ án, tại các hội nghị thôn, bản...). Nội dung tuyên truyền phù hợp, gắn với địa phương, đối tượng, trình độ, nhận thức của đối tượng tuyên truyền, thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên... Tập trung tuyên truyền các luật mới được ban hành và các văn bản pháp luật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

 

Đồng chí Triệu Viết Hanh phát biểu tại Hội nghị


Bên cạnh đó, Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được các cấp hội trong Cụm thi đua quan tâm đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt; Về công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và hòa giải ở cơ sở, Hội Luật gia các tỉnh phát huy vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Công tác phát triển tổ chức hội, Hội viên luôn được các Hội Luật gia quan tâm, chú trọng. Bộ máy tổ chức thường xuyên được kiện toàn về nhân sự, chỉ đạo các huyện hội, chi hội trực thuộc sinh hoạt định kỳ đều đặn theo quy định tại Điều lệ Hội Luật gia.

 

Đồng chí Lê Minh Tâm (đứng) phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tâm biểu dương những thành tích mà Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí khẳng định, mặc dù điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có những chỉ đạo linh hoạt, liên tục, sáng tạo và quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm đã làm cho phong trào thi đua trong cụm được đẩy mạnh và tạo được sức lan tỏa trong cụm. Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, các tỉnh Hội cần tiếp tục đẩy mạnh thi đua lập nhiều thành tích để hướng tới Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ 13, Hội Luật gia Việt Nam; Tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu được và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ theo Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” để làm phong phú, thiết thực hơn hoạt động của các cấp Hội. Bên cạnh đó, Hội Luật gia các tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội thông qua việc phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và gửi về Trung ương Hội để tổng hợp.

Tại Hội nghị, Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm thi đua đã bầu Hội Luật gia tỉnh hòa Bình làm đơn vị Cụm trưởng và Hội Luật gia tỉnh Điện Biên làm đơn vị Cụm phó Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019.

Đàm Thanh Tuấn 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2321023310
EUR25758.7526559.47
AUD16124.0616398.51