Thứ ba, 28/03/2023, 09:03 GMT+7
Nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng
Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, trên cơ sở thống nhất giữa Đảng đoàn, Đảng ủy và Ban Thường trực Trung ương Hội, chiều ngày 28/10/2021 Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

 

Đ/c Trần Đức Long khai mạc hội nghị


Đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có hơn 100 đảng viên của Đảng bộ; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động cơ quan TW Hội và các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã nghe Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, báo cáo viên Trung ương phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII như: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Về công tác xây dựng Đảng, Đại tá Lê Ngọc Đỉnh đã phân tích kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những điểm mới của Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí cũng nhấn mạnh 2 quan điểm chính trong 4 quan điểm đã nêu tại Hội nghị Trung ương 4 lần này. Đó là, công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí báo cáo viên, đồng thời biểu dương tinh thần học tập của đảng viên trong đảng bộ, và  cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phát huy những những kết quả, thành tích đạt được của chi bộ, đơn vị mình, trên các cương vị công tác, nghiên cứu vận dụng cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; tham mưu, chỉ đạo, đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Xuân Cao

 

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54