Chủ nhật, 16/06/2019, 14:16 GMT+7
Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2018): Hướng về cơ sở, phục vụ người dân
Điều 8 Luật PBGDPL đã xác định Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với mục đích, ý nghĩa quan trọng đó của Ngày pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam các cấp xác định đây là dịp quan trọng cần tập trung triển khai mạnh mẽ, rộng khắp với tinh thần thiết thực, hướng về cơ sở, phục vụ người dân.

 

Do đó, hàng năm, ngay sau khi có kế hoạch và hướng dẫn của bộ Tư pháp, Trung ương Hội đã nhanh chóng ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật trong toàn Hội. Các cấp hội xây dựng kế hoạch riêng ở đơn vị, địa phương mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình.

Đặc biệt, năm 2018, Hội Luật gia Việt Nam đã triển khai ký kết Chương trình phối hợp công tác với bộ Tư pháp, bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cơ quan, tổ chức khác, trong đó đều xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nội dung phối hợp quan trọng nhằm phát huy thế mạnh của Hội Luật gia Việt Nam.

 

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (phải) và Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long ký chương trình phối hợp công tác.

 

Bên cạnh đó, Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì thực hiện Đề án XHH công tác PBGDPL và TGPL, trong dịp Ngày Pháp luật, Hội Luật gia cũng chỉ đạo các cấp hội lồng ghép nhiều hoạt động cụ thể, tăng cường XHH lĩnh vực công tác này, qua đó, thu hút ngày càng đông các luật gia tham gia tự nguyện, bao gồm cả các luật gia đang là cán bộ, công chức.

Trong công tác truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Hội Luật gia đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền lưu động, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, truyền thanh, truyền hình (bằng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc); biên soạn và phát hành bản tin pháp luật, tờ rơi, tờ gấp.v.v...:  

Nhiều nơi đã xác định được các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và rất thiết thực với nhân dân, có nơi đưa ra các sáng kiến triển khai bằng các mô hình mới, cách làm mới thu hút được đông đảo nhân dân tham dự và có hiệu quả cao như: Hội Luật gia Ninh Thuận đã triển khai thực hiện Đề án về đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Hội Luật gia Đà Nẵng thực hiện tuyên truyền cho ngư dân về các quy định pháp luật liên quan khi hoạt động trong khu vực biên giới biển.

 

TTTVPL và chính sách về y tế HIV-AIDS Truyền thông pháp luật về phòng chống HIV, Ma túy, Mại dâm cho Hội phụ nữ huyện Thanh Trì - HN tháng 10/2018.


Hội Luật gia tỉnh Nam Định thực hiện Kế hoạch phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho học sinh. Hội Luật gia tỉnh Lào Cai triển khai Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hội Luật gia tỉnh Hải Dương triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban dân vận và Hội Luật gia về công tác dân vận.

Hội Luật gia tỉnh Bình Phước triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu thực hiện Kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh về PBGDPL và TGPL cho phạm nhân, Kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy.v.v..

Kết quả trong 05 năm qua, các cấp hội đã tổ chức gần 750 nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật cho hơn 25 triệu lượt người dân, góp phần tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và giải đáp được  nhiều yêu cầu của nhân dân....  

Trong công tác TVPL và TGPL, Trung ương Hội đã chỉ đạo 72 Trung tâm TVPL của Hội Luật gia các cấp đều tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân có nhu cầu tìm đến không chỉ trong Ngày Pháp luật 09/11 mà cả những ngày khác trong năm.

Các cấp Hội đã đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tìm kiếm nguồn lực, hướng công tác này về cơ sở, đặc biệt chú ý đến các đối tượng chính sách, người nghèo và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các đối tượng này có điều kiện tiếp cận pháp luật tốt hơn.

 

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký thỏa thuận hợp tác.


Đồng thời, các cấp hội đã tham gia hòa giải hàng nghìn vụ tranh chấp ở cơ sở; đấu tranh ngăn chặn kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật... góp phần ổn định chính trị, xã hội, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong việc thực hiện Ngày Pháp luật, trong thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất, triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh mới ban hành; Thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm tới các cấp Hội Luật gia.

Nguyễn Văn Huệ

(Trưởng ban, ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam)

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2326523385
EUR25955.9226714.34
AUD15888.1916255.83