Thứ sáu, 23/07/2021, 21:39 GMT+7
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nhằm phát huy vai trò và hiệu quả của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh, ngày 06 thán 6 năm 2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 761/UBND-NCPC về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia các cấp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; củng cố, kiện toàn, phát triển thêm tổ chức và kết nạp hội viên theo đúng tiêu chuẩn.Đặc biệt làquan tâm, vận động cán bộ về hưu có trình độ, năng lực chuyên môn, có đủ điều kiện để phát triển thành hội viên; chú trọng việc thành lập tổ chức hội ở cấp xã.

2. Cơ cấu nhân sự bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia cấp huyện là cán bộ về hưu; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành là cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, kiến thức pháp luật, tâm huyết, có trách nhiệm để tham gia tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị pháp lý cho địa phương, đơn vị.

3. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng hoặc tạo điều kiện cho các hội viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên.

4. Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình có biện pháp hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia các cấp theo quy định pháp luật hiện hành đảm bảo tương xứng với vị trí, vai trò của Hội./.

 Lương Mai Sao

  • Đại hội Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ngày 17/7/2021, tại Hội trường Thị ủy Nghi Sơn, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.
  • Phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Ngày 09/7/2021, tại Hội trường Công sở phường Đông Hương (thành phố Thanh Hóa), trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hương tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai. Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa và phường Đông Hương.
  • Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tích cực tham gia công tác bầu cử Xác định công tác Bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng đầu năm nay, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo toàn Hội tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều hoạt động cụ thể như tuyên truyền về hoạt động Bầu cử, tham gia các hội nghị hiệp thương, công tác giám sát và chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở vận động các Luật gia tích cực tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời, quán triệt đến Hội viên tham gia đầy đủ và vận động mọi người tích cực tham gia Ngày hội Bầu cử.
  • Hội Luật gia tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, Hội Luật gia tỉnh đã mở Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 30/KH-HLG ngày 07/9/2017 của Hội Luật gia tỉnh đến các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội, Ban Chấp hành tỉnh Hội, lãnh đạo các huyện, thành Hội, chi hội trực thuộc và các Chi hội cơ sở trong toàn tỉnh.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,880.0023,110.00
EUR26,402.7727,776.62
AUD16,554.4417,245.93