Thứ tư, 22/05/2019, 22:01 GMT+7
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Chi tiết tại văn bản đính kèm

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2333023450
EUR25912.0726717.43
AUD15844.8816211.48