Thứ hai, 19/08/2019, 04:22 GMT+7
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 05 năm thực hiện đề án theo quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 16/01/2019 tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Hội Luật gia tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh (09/02/1999 – 09/02/2019). Tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý và triển khai công tác hội năm 2019.

 

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm và tổng kết đề án 


Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Trần Đức Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình; Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình; Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình; Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nam Định, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 01 và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình.

 

Đ/c Dương Thành Bắc phát biểu tại buổi lễ


Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Trung Mưu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình. Đồng chí Khúc Thị Duyền, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, diễn văn nêu rõ: 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình phát triển gắn liền với sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam với những thành tựu đáng tự hào đã đạt được. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, vì tôn chỉ, mục tiêu đã định của Hội với kim chỉ nam: “đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Từ những ngày đầu mới thành lập, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình chỉ có 26 luật gia, đến nay tổng số hội viên đã nâng lên hơn 1000 luật gia. Về cơ cấu tổ chức, hiện nay, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình có 8/8 huyện, thành phố và 17 chi hội luật gia cấp tỉnh, 13 chi hội luật gia cấp xã, phường, thị trấn. Từ đó, giúp Hội Luật gia tỉnh phát triển toàn diện trên các mặt công tác, cụ thể như: tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở…

 

Đ/c Phạm Văn Xuyên phát biểu tại buổi lễ


Về tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo nêu rõ: Sau gần 05 năm thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo quyết định nói trên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cấp hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hoạt động phối hợp phổ biến pháp luật tại các cấp hội với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và nhân dân. Từng bước hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nảy sinh của người dân tại cơ sở, hạn chế đáng kể đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

 

Đ/c Dương Thành Bắc thay mặt BCHTW Hội tặng bức trướng cho Hội Luật gia tỉnh Thái Bình


 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thay mặt lãnh đạo tỉnh, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Thái Bình trong những năm qua, cụ thể: Các cấp hội luật gia tỉnh đã tích cực tham gia góp ý, xây dựng văn bản pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đặc biệt, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở, phù hợp với tinh thần của Chính phủ về việc phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc thực hiện công tác này. Hội Luật gia là một trong những tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả, giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị, phát huy tốt đẹp truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia tỉnh, lãnh đạo hội luật gia tỉnh cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia tích cực công tác tiếp công dân và hòa giải ở cơ sở để góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội địa phương, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

 

Đ/c Ngô Đông Hải thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng Hội Luật gia tỉnh


Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Dương Thành Bắc thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, đề nghị Hội Luật gia tỉnh Thái Bình cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Đ/c Dương Thành Bắc thay mặt lãnh đạo HLGVN tặng BK đ/c Lê Trung Mưu, Chủ tịch HLG tỉnh


Một là, thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia; Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư.

Hai là, trong năm 2019, chúng ta sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Để đại hội đạt được kết quả như mong muốn, Hội Luật gia các cấp, trong đó có Hội Luật gia tỉnh Thái Bình cần phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; tổ chức thảo luận đóng góp vào những văn kiện của Đại hội, nhất là góp ý vào Dự thảo Điều lệ mới; Chuẩn  bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới, cử cán bộ tham gia Đại hội… Bên cạnh đó, cần phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về thực hiện thống nhất thời gian tổ chức đại hội Hội Luật gia các tỉnh, thành phố cùng năm với Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam kể từ nhiệm kỳ 2019-2024.

Ba là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 theo kế hoạch của cả giai đoạn và của năm 2019. Một nội dung quan trọng của Đề án là việc triển khai thực hiện mô hình Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng tại địa phương. Đây là vấn đề mới và khó, do đó, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình cần tiếp tục nghiên cứu, tham khảo các tỉnh đã có mô hình đã thử nghiệm. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình để triển khai, thực hiện cho đến khi có sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương Hội. 

Bốn là, thường trực Trung ương Hội đã ký kết chương trình hợp tác với một số cơ quan và tổ chức ở Trung ương: Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tư pháp, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát Việt Nam để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật… Đây là cơ sở cho các cấp Hội luật gia phát huy vai trò và năng lực của mình trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Năm là, vừa qua, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành 6 quy định về chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định 314/QĐ-HLGVN ngày 20/12/2018) để thực hiện thống nhất trong toàn Hội. Tôi đề nghị các đồng chí quán triệt, triển khai thực hiện đến từng cán bộ, hội viên để Hội Luật gia các cấp xứng đáng là chỗ dựa, là địa chỉ tin cậy của Nhân dân, là công cụ đắc lực của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Nhân dịp này, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình đón nhận bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, kỷ niệm chương của Hội Luật gia Việt Nam.../.

Tạ Tốn. 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC TẠI BUỔI LỄ

 

Đ/c Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội tặng hoa chúc mừng 

 

Đ/c Dương Thành Bắc, thay mặt lãnh đạo HLGVN tặng Bằng khen cá nhân

 

Đ/c Trần Đức Long, thay mặt lãnh đạo HLGVN tặng bằng khen đại diện tập thể

 

Lãnh đạo HLG tỉnh thay mặt lãnh đạo HLGVN tặng Bằng khen cho các cá nhân

 

Đ/c Vũ Xuân Trường, thay mặt lãnh đạo HLG tỉnh Nam Định chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Thái Bình

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315023270
EUR25550.9826397.54
AUD15503.2815862.08