14:35 17/09/2019 GMT+7
Là tổ chức của những người làm công tác pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam cần tích cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật (*)
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội Luật gia Việt Nam, sáng ngày 13-9-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu nói trên:

 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế và phu quân,

Kính thưa các đồng chí và các bạn.

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam. Thay mặt Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu và toàn thể hội viên Hội Luật gia Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí!


Hội Luật gia Việt Nam (tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của giới Luật gia Việt Nam) đã trải qua gần 65 năm xây dựng và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và hoạt động. Từ lúc chỉ có 40 hội viên khi mới thành lập, đến nay Hội ta đã có đội ngũ đông đảo với hơn 63 nghìn hội viên làm công tác pháp luật trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục, đơn vị vũ trang, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Hệ thống tổ chức Hội phát triển ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 483 đơn vị cấp huyện và 52 chi hội tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên, luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong mọi hoạt động và đã đạt được nhiều thành tích, nổi bật là:

 

- Hội đã tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; hình thức và phương pháp tham gia ngày càng phong phú; chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Hằng năm, các cấp Hội đã tham gia soạn thảo, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học để tham gia ý kiến xây dựng hàng chục dự thảo luật và hàng nghìn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương và địa phương. Trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như Bộ Luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Tố cáo, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Luật sư, Luật Giáo dục, Luật Phòng, chống tham nhũng…Các ý kiến đóng góp của Hội luôn được các Ban soạn thảo đánh giá cao.

 

- Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở là một hoạt động quan trọng của Hội, được tiếp tục củng cố và có bước tiến bộ. Nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đáng chú ý là, Hội đã tập trung trợ giúp miễn phí cho đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và nhóm người yếu thế trong xã hội bằng nhiều hình thức như: tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, trên các kênh truyền hình Trung ương, địa phương và mở các chuyên mục riêng trên các báo, bản tin pháp luật của Hội…Các Trung tâm tư vấn pháp luật ở địa phương còn phối hợp với các trại giam, trại tạm giam của các tỉnh, phổ biến, tư vấn pháp luật cho phạm nhân, người sắp chấp hành xong án phạt tù để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.

 

- Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Thực hiện có trách nhiệm cao vào hoạt động của Hội đồng tuyển chọn thẩm phám, kiểm sát viên; Hội đồng tư vấn tuyển chọn án lệ. Những hoạt động đó, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực tư pháp nước nhà.

 

- Các cấp Hội đã quan tâm nhiều hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin, tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và Nhân dân, góp phần tích cực đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.

 

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục được mở rộng và mang lại những hiệu quả thiết thực. Hội đã chủ động đề xuất các sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động ở trong nước và ngoài nước, góp phần tích cực thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước ta, củng cố và nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế.

 

Những thành tích của Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp vào kết quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII vừa qua.

 

Thưa các đồng chí!

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết. Đảng và Nhà nước đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII; chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Để góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ của đất nước, Hội Luật gia Việt Nam cần bám sát và nắm vững các quan điểm của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội. Là tổ chức của những người làm công tác pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam cần tích cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước bền vững.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Hội ta quan tâm một số vấn đề sau đây:

 

Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

 

Đặc điểm của Hội ta là các hội viên làm công tác pháp luật (từ xây dựng pháp luật, đến thực thi và bảo vệ pháp luật). Mỗi hội viên, mỗi tổ chức Hội phải tham gia tích cực vào quá trình xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật trong xã hội, để đất nước ta là đất nước tôn trọng luật pháp, pháp luật là tối thượng. Những tổ chức hội, hội viên, nhất là ở các cơ quan chức năng trực tiếp làm công tác bảo vệ pháp luật (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thanh tra…) phải thực sự “Trung thực, khách quan, liêm chính, chí công, vô tư, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, công lý, quyền con người, quyền công dân, xây dựng uy tín nghề nghiệp, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin pháp luật”; hội viên của Hội ta ở những nơi này phải là những tấm gương liêm, chính, làm nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác Hội Luật gia Việt Nam. Tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách, pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở. Xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Hội, tránh hành chính hóa.

 

Thứ ba, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, nhất là hội viên trẻ. Cần nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam với ban cán sự, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể ở TW, các tỉnh ủy, thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các Chi hội Luật gia ở các bộ, ngành, đoàn thể và Hội Luật gia ở các địa phương hoạt động hiệu quả.

 

Thứ tư, Hội cần chủ động tổ chức các hoạt động để phát huy năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của hội viên trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, giám sát, phản biện xã hội và hòa giải cơ sở. Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ, hội viên. Cần chủ động nhận và thực hiện các dịch vụ công, theo tinh thần Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng mà Hội Luật gia Việt Nam có điều kiện thực hiện, nhất là những dịch vụ pháp lý hỗ trợ đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, miền núi…

 

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhất là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hội Luật gia Dân chủ quốc tế (IADL), Hiệp hội Luật gia các nước Asean (ALA), Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương (COLAP), Hội Luật gia các nước và các tổ chức quốc tế khác. Mở rộng quan hệ với các tổ chức và cá nhân Luật gia tiến bộ trên thể giới; Chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó, giới thiệu đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước và ý thức tuân thủ luật pháp quốc tế, để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam, ủng hộ ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Thưa các đồng chí,

Trong thời gian tới, với sự cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể các cấp hội và hội viên Luật gia trong cả nước, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Hội Luật gia Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc các đồng chí đại biểu và hội viên Hội Luật gia Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

 (*) Đầu đề là của Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Luật gia VN

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD