Thứ ba, 01/12/2020, 05:17 GMT+7
Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn
Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.

 

Quang cảnh buổi làm việc


Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn hiện nay có 7 Chi hội, trong đó có 5 Chi hội ở các cơ quan thành phố và 2 Chi hội liên phường với 114 hội viên. Trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật đông người của Hội không thể diễn ra như kế hoạch. Tuy vậy, Hội vẫn duy trì được các hoạt động thường xuyên và thực hiện một số hoạt động như: Khảo sát những đối tượng đủ điều kiện gia nhập Hội Luật gia tại các xã, phường mới sáp nhập về thành phố; phản biện, đóng góp ý kiến Đề án tổ chức quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch của thành phố Sầm Sơn, Dự thảo Báo cáo Chính trị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia các hoạt động trong khối nội chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. Công tác văn phòng, thống kê, tổng hợp, báo cáo, thông tin; quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu đi và đến được Hội thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Trong những tháng cuối năm 2020, Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thi hành Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020; chuẩn bị các điều kiện thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật; tổ chức một số hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch đề ra từ đầu năm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giải đáp pháp luật trên Đài Truyền thanh thành phố và tư vấn pháp luật trực tiếp cho người dân.

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn đạt được trong thời gian qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến về hoạt động của Hội cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Hội triển khai trong thời gian tới./.

                                                                                 HÀ SĨ THẮNG

                                                                    (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,020.0023,230.00
EUR26,987.3228,363.75
AUD16,650.2617,345.67