15:34 09/07/2018 GMT+7
Kết quả 6 tháng thực hiện Đề án 705 của Hội Luật gia tỉnh An Giang
Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 của Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” (XHH CTPB,GDPL&TGPL), Hội Luật gia tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án này giai đoạn 2017 – 2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Hội Luật gia tỉnh An Giang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hiến pháp năm 2013, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật ban hành có hiệu lực năm 2017 và 2018 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Luật Trẻ em năm 2016…Đồng thời, hỗ trợ Hội Luật gia TP Long Xuyên và huyện Châu Thành tổ chức 02 cuộc triển khai phổ biến văn bản pháp luật mới cho 120 cán bộ, công chức và hội viên Hội Luật gia trên địa bàn huyện... Bên cạnh đó, Hội Luật gia các cấp còn cử báo cáo viên pháp luật tham gia triển khai 16 cuộc phổ biến pháp luật trong toàn tỉnh, có 1.104 người tham dự….

Hội Luật gia tỉnh còn phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp), Hội Luật gia huyện Châu Thành tổ chức 06 cuộc tư vấn pháp luật tại 06 xã, có 330 lượt người tham dự; trong đó, 04 xã thuộc huyện Tri Tôn, thị xã Tân Châu, đặc biệt là 02 xã thuộc huyện Châu Thành phần lớn là người dân tộc Chăm và Khmer. Cùng với đó, đã tư vấn trực tiếp cho hơn 60 trường hợp liên quan đến lĩnh vực hình sự, thừa kế, đất đai, hôn nhân, gia đình, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công….

Hội Luật gia tỉnh phối hợp Trại giam Định Thành (Bộ Công an) và Trại giam Công an tỉnh tổ chức 04 đợt tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho 214 phạm nhân chuẩn bị mãn hạn tù vào dịp Tến nguyên đán 2018 và 30/4/2018… Phối hợp Đài truyền hình - phát thanh tỉnh An Giang, TP Long Xuyên và Công an tỉnh xây dựng các chuyên mục: Bảo hiểm xã hội, Hộp thư bạn nghe đài, Câu chuyện pháp luật, Chuyện mục Vì an ninh Tổ quốc để tuyên truyền, tư vấn pháp luật trển các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Hội Luật gai tỉnh và Liên Minh Hợp tác xã ký Chương trình phối hợp về “Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020”.

Hội Luật gia tỉnh cũng tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật cho 40 cán bộ Hội, hội viên huyện Châu thành về một số điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và kỹ năng tư vấn pháp luật của Hội…./.

Võ phước, HLG tỉnh An Giang. 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD