Thứ bảy, 04/12/2021, 07:44 GMT+7
Kế hoạch tổ chức thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam
Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua Ngày 13/9/2019 và ngày 05/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg. Điều lệ này thay thế Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2020. Sau đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện và toàn văn bản Điều lệ này.

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,670.0022,940.00
EUR25,103.6426,487.38
AUD15,694.7816,350.48