Thứ ba, 24/09/2019, 00:19 GMT+7
Kế hoạch số 129/-KH/ĐĐHLGVN và công văn số 130-CV/ĐĐHLGVN về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày 05/11/2018, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã có kế hoạch số 129/-KH/ĐĐHLGVN và công văn số 130-CV/ĐĐHLGVN về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam”. Xin giới thiệu toàn văn hai văn bản này.

 

 

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2314523265
EUR25342.9826182.66
AUD15490.7815849.31