08:17 20/06/2023 GMT+7
Hướng dẫn số 188/HD-BCĐ về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp
Ngày 15/6/2023 Ban Chỉ đạo đại hội XIV đã ban hành hướng dẫn số 188/HD-BCĐ về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia cấp tỉnh, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Dưới đây là toàn văn văn bản hướng dẫn.

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD