11:38 17/10/2022 GMT+7
Hội thảo khoa học: “Vai trò của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”
Chiều ngày 14/10/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Học viện, các chuyên gia, luật gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

 

Toàn cảnh Hội thảo


Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chi hội có gần 100 hội viên là các cán bộ có bằng cử nhân luật đến tiến sĩ, nhiều đồng chí có học hàm Phó giáo sư, công tác trong lĩnh vực liên quan đến chính sách, pháp luật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực I và các Hội viên là cựu sinh viên lớp Đại học tại chức Luật do Học viện đào tạo tham gia sinh hoạt cùng Chi hội từ năm 2000 đến nay.

Trong những năm qua, hội viên Chi hội trên cương vị công tác tại các cơ quan tham mưu, đơn vị chuyên ngành đã phát huy tốt vai trò Luật gia, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành tích chung của Học viện. Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện luôn ghi nhận và quan tâm tạo điều kiện cho hội viên của Chi hội phát huy vai trò của Luật gia tham gia tích cực các hoạt động của Hội, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của một cán bộ, đảng viên Trường Đảng. 

Hội thảo khoa học: “Vai trò của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo


Hội thảo là dịp để các hội viên Hội Luật gia tiếp cận từ góc độ của nhà quản lý, nhà khoa học, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; là thông điệp thể hiện mong muốn tìm ra giải pháp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội cũng như từng hội viên, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền quốc gia đã được Đảng ta xác định là cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm quan trọng hàng đầu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. 

Để Hội thảo đạt được mục đích, ý nghĩa như đã đề ra, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đã gợi ý một số nội dung đề nghị các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất phướng hướng, giải pháp để phát huy vai trò, thế mạnh của các hội viên Chi hội Luật gia Học viện trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội Luật gia Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. 

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

PGS,TS Nguyễn Thị Báo, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Học viện phát biểu tại hội thảo


Với hơn 30 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, những ý tưởng độc đáo, luận cứ khoa học thực tiễn, đặc biệt là các ý kiến phát biểu, thảo luận đã giúp nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm, vai trò của Hội Luật gia, hội viên Chi hội Luật gia Học viện đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các hoạt động chuyên môn: Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tuyên truyền chính sách và pháp luật; tham gia tư vấn pháp luật; giải quyết đơn thư, phản biện, góp ý chính sách, pháp luật; quy chế quản lý nội bộ của Học viện…

Các ý kiến cũng đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Chi hội; vận động các hội viên tích cực hơn nữa, phát huy thế mạnh của các luật gia am hiểu chính sách, pháp luật, thực thi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng trong bối cảnh mới hiện nay.

 

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

 


 Đại biểu tham luận tại Hội thảo


Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đánh giá cao sáng kiến của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc đề xuất tổ chức hội thảo khoa học có tính thời sự về “Vai trò của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.

Phó Chủ tịch Trần Đức Long cho biết, Hội Luật gia Việt Nam có đội ngũ đông đảo hội viên với gần 75.000 người ở cả 63 tỉnh, thành phố, 52 chi hội là những người đã, đang công tác trong ngành pháp luật, có đội ngũ hội viên hùng hậu am hiểu về pháp luật; nhiều hội viên giữ chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước… Với những nhiệm vụ được quy định, Hội có vai trò to lớn trong việc vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tất cả những nội dung trên khẳng định trách nhiệm của Luật gia, của tổ chức Hội trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tác giả: Đức Mạnh, HG

(Theo https://hcma.vn/)

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD