Thứ ba, 21/05/2019, 19:39 GMT+7
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2018
Ngày 23/11/2018, tại Lai Châu, Cụm Thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; đại diện một số sở, ban, ngành và đại diện lãnh đạo 13 Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Năm 2018 Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm Thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, gắn hoạt động thi đua của Hội Luật gia với các phong trào thi đua của từng địa phương, đơn vị, có tác dụng khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên luật gia phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các mặt hoạt động như: xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; tham gia xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở đều đạt kết quả tốt, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam XHCN, thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Kết quả phong trào thi đua năm 2018 của các Hội Luật gia trong Cụm cũng đạt được kết quả đáng khích lệ, khẳng định vị trí, vai trò của Hội Luật gia các cấp trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cụ thể: Hội Luật gia 13 tỉnh đã tham gia xây dựng 1.984 văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định 1.486 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát 2.218 văn bản…

 

Đ/c Lê Minh Tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh; phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với cuộc sống của người dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương.

Năm 2018, các Hội trong Cụm tổ chúc 13.626 cuộc tuyên truyền pháp luật với 936.499 lượt người tham dự. Công tác tư vấn pháp luật được duy trì, đã tư vấn được 5.686 cuộc cho 51.400 lượt người; trợ giúp pháp lý được 3.771 vụ cho 11.851 lượt người.

Công tác giám sát việc thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính đạt hiệu quả tích cực, tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Cụ thể, tham gia 185 cuộc giám sát; tham gia hỗ trợ hòa giải ở cơ sở được 6.897 vụ việc cho 8.099 lượt công dân; tư vấn giải quyết 3.607 đơn thư với 7.396 lượt công dân;...

Công tác phát triển hội viên được quan tâm, đến nay tổng số hội viên trong cụm là 10.913 hội viên; có 157 chi hội trực thuộc, 78 hội luật gia cấp huyện, thành phố, 176 chi hội cấp xã, phường, thị trấn; 20 Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội luật gia tỉnh.

 

Đại diện các đơn vị đăng ký giao ước thi đua năm 2019


Hội nghị đã thông qua 8 phương hướng, nhiệm vụ thi đua trọng tâm của các Hội và phát động phong trào thi đua năm 2019; thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật; tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương;       

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tâm cho biết, "nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, trong những năm qua Hội Luật gia luôn chú trọng chỉ đạo và có nhiều biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đưa phong trào thi đua lên một bước mới, nề nếp, thiết thực và hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp hội và hội viên cần nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương". Đồng chí đánh giá cao thành tích mà Cụm thi đua đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị Cụm thi đua tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Cụ thể là: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII; tham gia ý kiến vào các dự thảo Luật; thực hiện phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở…

 

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam


Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về hoạt động Hội, những ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn trong năm qua, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Nhân dịp tổng kết công tác Hội năm 2018. Cụm thi đua đã bình xét, suy tôn 2 tập thể tiêu biểu, đó là: Hội Luật gia tỉnh Lào Cai và Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu, đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua. Hội nghị cũng nhất trí biểu quyết chọn Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình là Cụm trưởng và Hội Luật gia tỉnh Điện Biên làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019.

  Việt Hoàng.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2334523465
EUR25932.4526738.42
AUD15964.6616334.04