Thứ ba, 07/07/2020, 21:17 GMT+7
Hội nghị sơ kết Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung
Ngày 23/6/2020 tại Hải Dương, Cụm Thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch HLG thành phố Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua; Đoàn Quang Định, Chủ tịch HLG tỉnh Hải Dương, Cụm phó Cụm thi đua và đầy đủ đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 6 tháng đầu năm, Hội Luật gia thuộc Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung đã tổ chức tốt các phong trào thi đua của Trung ương Hội, các phong trào của địa phương, đơn vị cũng như của Cụm phát động đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như:

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Các đơn vị thuộc Cụm thi đua đã tham gia góp ý hàng trăm ý kiến có chất lượng vào 09 dự thảo luật như Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư...

 

Đ/c Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch HLG thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến tại HN


Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, các Tỉnh/Thành hội và các đơn vị Hội trực thuộc đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được 11.055 vụ việc cho trên 12.000 lượt người được tư vấn, trợ giúp pháp lý. Các Tỉnh/Thành hội tham gia hòa giải cho hơn 2.000 vụ việc với tỉ lệ hòa giải thành đạt trên 80% điển hình như: Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương.

 

Đ/c Vũ Xuân Trường, Chủ tịch HLG tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến tại HN

 

Về công tác thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến, điển hình trong thời gian qua là hàng nghìn hội viên của Cụm đã tích cực ủng hộ, đóng góp một ngày lương gửi về Mặt trận Tổ quốc các cấp; gửi tiền ủng hộ hình thức gửi nhắn tin trên hệ thống điện thoại qua tổng đài 1407, làm hàng nghìn mũ ngăn tia bắn và tham gia các chuyến đi gửi tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh…

 

Đ/c Hoàng Quốc Hào, Chủ tịch HLG tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại HN

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ nhiều nội dung quan trọng, trong đó, phần lớn các đại biểu quan tâm đề nghị Trung ương Hội sớm triển khai, hướng dẫn về việc thực hiện Điều lệ để các cấp Hội có cơ sở triển khai nhiệm vụ công tác.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đức Long ghi nhận những kết quả Cụm đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng chí cũng giải đáp, tháo gỡ nhiều nội dung quan trọng mà các đại biểu quan tâm, xin ý kiến, đồng thời, đồng chí đề nghị các tỉnh/thành Hội trong Cụm cần thực hiện một số nhiệm vụ sau để cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

 

Đ/c Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch HLG tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại HN


Một là, các cấp hội tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012, Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định số 314/QĐ-HLGVN ngày 20/12/2018 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội Luật gia Việt Nam; Triển khai Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tranh thủ và chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

 

Đ/c Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Hai là, Căn cứ các Chương trình, kế hoạch công tác của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các cấp Hội của Cụm cần chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực đã được đề ra. Trong đó cần chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo cấp ủy Đảng và chính quyền những chủ trương, định hướng công tác Hội. Nghiêm túc triển khai thực hiện những chủ trương, định hướng đó để có thể đạt được kết quả cao nhất. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh chỉ đạo, tạo điều kiện hướng dẫn hoạt động đối với các cấp hội. Phối hợp tốt hơn nữa với UBMTTQ tỉnh, Thanh tra, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người dân miễn phí trước, trong và sau khiếu nại tố cáo.

Thời gian qua Trung ương Hội đã ký kết nhiều Chương trình phối hợp công tác với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư VN, Liên minh HTX Việt Nam và gần đây nhất là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đã có các văn bản hướng dẫn triển khai đến các cấp Hội, Do vậy, các đồng chí cần quán triệt và phối hợp triển khai các chương trình này với các đơn vị liên quan nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất…

Ba là, Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 770/QĐ-TTg, ngày 05/6/2020 phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua ngày 13/9/2019, đây là bản Điều lệ có nhiều điểm mới, nhiều thuận lợi cho công tác Hội, là bước phát triển quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam trong gia đoạn mới. Vì vậy, tôi đề nghị, các đồng chí căn cứ vào Điều lệ và văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội để quán triệt, triển khai đến các cấp hội và hội viên nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động Hội trong thời gian tới. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong những năm tiếp theo, thậm chí cả sau này.

Bốn là, Dự kiến tháng 9/2020 Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III tại Hà Nội, do vậy, đề nghị các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng sự kiện nói trên và sớm hoàn thiện theo kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị cũng đã bầu Hội Luật gia thành phố Hải Phòng làm Cụm trưởng, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc làm Cụm phó Cụm Thi đua năm 2021./.

Tạ Tốn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,070.0023,280.00
EUR25,599.0026,904.58
AUD15,802.4416,462.41