16:30 04/01/2024 GMT+7
Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ mười tám, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Sáng ngày 28/12/2023 tại Trung tâm Hành chính, thành phố Đà Nẵng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ mười tám, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị


Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, lãnh đạo Văn phòng và các Ban chuyên môn thuộc Trung ương Hội, cùng đại diện Ban Nội chính Trung ương, Cục A03 - Bộ Công an...

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

Đồng chí Trần Công Phàn trình bày tại Hội nghị


Theo đồng chí, trong năm 2023, công tác chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, không phát sinh những vấn đề phức tạp cần giải quyết. Cán bộ, hội viên luôn chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác chuyên môn như: tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác thông tin tuyên truyền; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế…được Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội và các cấp hội trong cả nước quan tâm, đẩy mạnh và triển khai thực hiện tốt. Theo số liệu tổng hợp cho thấy, kết quả hầu hết các mặt hoạt động đều tăng hơn so với năm 2022. Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên. Các mặt công tác khác cũng được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả nhất định. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đồng chí nhấn mạnh Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư. Phối hợp với các tỉnh, thành ủy; Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Luật gia các cấp, nhất là về công tác nhân sự và việc xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội trình bày Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quy chế thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể và quản lý các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội (sửa đổi).

 

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh trình bày dự thảo tại Hội nghị


Đồng chí Lương Mai Sao, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – cán bộ trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thảo luận các nội dung nói trên, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo; trong đó cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; bổ sung một số quy định vào dự thảo Quy chế thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể và quản lý các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội (sửa đổi).

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu bế mạc Hội nghị


Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các dự thảo trình lãnh đạo Hội quyết định./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân Cao

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD