Thứ bảy, 30/09/2023, 03:48 GMT+7
Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 15/12/2020 tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII đã tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ sáu. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội: Trần Đức Long, Lê Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Ngọc, Phạm Gia Túc cùng các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội và đại diện Ủy ban kiểm tra TW, Ban Nội chính TW, Bộ Nội vụ, Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội là Trưởng, phó các ban chuyên môn và Văn phòng TW Hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong thảo luận, các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đề nghị bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 nội dung tham gia góp ý kiến một số Luật quan trọng như dự án: Luật Thanh tra, Luật thi đua, khen thưởng và bổ sung nội dung tuyên truyền, phổ biến một số văn bản Luật quan trọng sẽ có hiệu lực trong năm 2021. Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Về vấn đề thẩm quyền ban hành hướng dẫn, các ý kiến nhất trí nên gộp chung hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành làm 01 văn bản chung để thuận tiện cho các cấp hội trong việc triển khai thực hiện. Các ý kiến đề nghị cần rà soát lại một số nội dung đã quy định cụ thể trong Điều lệ thì không nên lặp lại và vượt quá quy định của Điều lệ. Về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều ý kiến khác nhau, Đảng đoàn, Ban Thường vụ thống nhất xây dựng 2 phương án để trình Ban Chấp hành quyết định.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Về công tác nhân sự: 100% các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Ban Thường vụ có mặt biểu quyết nhất trí làm quy trình bổ nhiệm đồng chí Dương Đình Khuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý giữ chức Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII; Nhất trí làm quy trình để Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đ/c Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận các ý kiến phát biểu để chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu, sớm hoàn thiện các Dự thảo và quy trình công tác nhân sự theo quy định./.

Mai Vũ

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 

 

 

 

 

 


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD