16:22 24/06/2019 GMT+7
Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, khóa XII (2014-2019)
Ngày 20 tháng 6 năm 2019, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ 20, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự hội nghị có 8/9 Ủy viên Đảng đoàn, 20/25 Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện Ban Nội chính TW, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị lần này tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, nhất là việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện và công tác nhân sự của Đại hội.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN chủ trì Hội nghị và phát biểu chỉ đạo


Hội nghị đã nghe trình bày các Dự thảo: Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ XII (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ XIII (2019-2024); Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2019; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2014-2019; Báo cáo kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về việc sắp xếp lại cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội theo theo Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1738/KH-BTTTT của Bộ Thông tin & Truyền thông về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”; Thông báo một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ cơ quan TW Hội và các đơn vị, chi hội trực thuộc; Tờ trình Ban Bí thư TW Đảng về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đ/c Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HLGVN trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác khóa XII và phương hướng, nhiệm vụ khóa XIII


Trong thảo luận, hầu hết ý kiến phát biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện Đại hội và cho rằng, các Tiểu ban Đại hội đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch tổ chức Đại hội.

 

Đ/c Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch HLGVN trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về Dự thảo Điều lệ Hội năm 2019


Đóng góp ý kiến vào các vấn đề cụ thể, các đại biểu đều thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2019 tại Bảo tàng Hà Nội. Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc, sắp xếp lại các nội dung chương trình của Đại hội giữa hướng phiên chính thức và phiên nội bộ. Một số đại biểu cũng đóng góp ý kiến về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XII, về chủ đề Đại hội, tiêu chuẩn hội viên, hệ thống tổ chức Hội và về Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành TW Hội khóa XII.

 

Đ/c Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ HLGVN trình bày báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII


Các đại biểu cơ bản nhất trí với Đề án sắp xếp lại các cơ quan Báo chí trực thuộc Trung ương Hội và giao các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện.

Hội nghị đã thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ hai mươi.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận các ý kiến đóng góp để chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, sớm hoàn thiện các Dự thảo để trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 8./.

Vũ Mai

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ


 

Đ/c Nguyễn Doãn Khánh, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu ý kiến

 

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu ý kiến

 

Đ/c Trần Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ HLGVN phát biểu ý kiến


 

Đ/c Phan Trung Lý, Ủy viên Ban Thường vụ HLGVN phát biểu ý kiến

 

Đ/c Võ Thị Kim Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ HLGVN phát biểu ý kiến

 
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD