Thứ bảy, 30/09/2023, 02:18 GMT+7
Hội nghị Đảng đoàn - Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ bảy, khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Thực hiện kế hoạch công tác của Hội năm 2016, sáng 08/7/2016, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn - Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ bảy, khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Các đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 06/08 đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, 20/25 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng các Ban chuyên môn trực thuộc, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội; đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Nội chính Trung ương Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị là đánh giá kết quả hoạt động của toàn hệ thống Hội từ đầu năm đến nay, thảo luận, thống nhất những nội dung quan trọng công tác Hội Quý III và 6 tháng cuối năm 2016; thảo luận một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” và công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý III và 6 tháng cuối năm 2016 của Hội và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” do đồng chí Lê Minh Tâm trình bày. Đồng chí Lê Anh Tuyến, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ báo cáo về việc đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đề nghị bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam.

 

MỘT SỐ Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ

 

 

 

Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặt ra từ đầu năm và đã đạt được những kết quả rõ nét trong các mặt hoạt động Hội. Đó là công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức, cán bộ và hội viên. Hội nghị cũng đã thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III và 6 tháng cuối năm 2016, trong đó chú trọng việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tổ chức tổng kết đề án và chuẩn bị kết thúc đề án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”, hầu hết ý kiến của các đại biểu tập trung làm rõ các quy định về: đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng Kỷ niệm chương. Đồng thời cũng cho ý kiến về một số từ ngữ trong dự thảo cần được chỉnh lý cho phù hợp. Các đại biểu nhất trí giao Ban Thường trực Trung ương Hội tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Quy chế, trình Chủ tịch Hội ký ban hành.

 

Các đồng chí Đảng đoàn, Ban Thường vụ nhất trí miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự


Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ đã nhất trí 100% trình Ban Chấp hành Trung ương Hội về đề nghị xem xét, miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đối với đồng chí Phạm Xuân Khai, Nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ vì đã được điều chuyển nhận nhiệm vụ khác; bầu bổ sung đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ khóa V làm Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII và đồng ý trình Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu bổ sung đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban kiểm tra Trung ương Hội Luật gia Việt Nam làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

Hùng Sơn

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD